Videregående tilbud i Steigen kommune

Av
DEL

LeserbrevIngen studiesteder skal legges ned har fylkeskommunen uttalt, men studiested Steigen vil bli nedlagt om fylkeskommunens forslag går igjennom. Studiested Steigen ligger under Knut Hamsun videregående med hoved lokalitet på Hamarøy. Avstanden mellom disse to studiestedene er så stor at dagpendling ikke er mulig, dermed står ungdom i Steigen uten videregående tilbud i sin hjemkommune dersom studiespesialisering Vg1 legges ned og Steigenmodellen flyttes til lokalitetene på Hamarøy. Tidligere erfaring har vist at når ungdom blir hybelboer rett etter ungdomskolen i en alder av 15 -16 år er risikoen for frafall stor.

Steigen kommune er en kommune i vekst med økende elevtall og med et næringsliv som ønsker å satse på ungdommene. Steigenmodellen kom til nettopp ut fra dette ønsket og en videregående avdeling som var villig til nytenkning. Steigenmodellen er en suksesshistorie med lærlingeplasser innenfor flere yrkesretninger. Fellesfagene driftes i samhandling med studiespesialisering. Dermed er de to tilbudene avhengige av hverandre og utgjør et godt grunnlag for å ha en god stab med kvalifiserte lærere. Lokalitetene er nye og godt utstyrt. Gjennomføringsgraden er 100 prosent. Kort sagt ligger alt til rette for å fortsette å gi Steigen ungdommene et godt tilbud i deres lokalmiljø. Utdanningsforbundet Steigen håper at Fylkeskommunen lar Knut Hamsun videregående avdeling Steigen bestå uforandret. Hvorfor legge ned noe som fungerer meget godt til beste for Steigen ungdommene, næringslivet og lokalsamfunnet?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags