Da er det et faktum - Sp står i bresjen for sentraliseringen i Nordland

Realiteten viser seg å være en ganske annen

Realiteten viser seg å være en ganske annen Foto:

Av
DEL

LeserbrevSentepartiet fikk høy oppslutning ved høstens fylkesvalg i Nordland. Flere enn meg falt høyst sannsynlig for Nordland senterpartis hjertesaker: Liv på bygda. Grønne byer. Små forskjeller. Gode tjenester nær folk, trygge nærmiljø og et variert næringsliv.

I dag, 4. desember, er altså en sørgelig og ubegripelig dag for oss Senterpartivelgere. Nordland senterparti, med Svein Eggesvik i spissen, har i dag vært med på å stemme fram forslaget om å legge ned hele 25 linjer ved videregående skoler i Nordland. Partiet som utad fronter et sterkt ønske om "liv i bygdene", har i dag vært med på å ødelegge lokale utdanningstilbud til hundrevis av unge håpefulle nordlendinger fremover.

Har Nordland senterparti gjort alt i sin makt for å unngå dette? Nei! Det framstår ikke sånn. I skolestruktursaken, som har engasjert og provosert et enormt antall nordlendinger, har vi vært vitne til en Svein Eggesvik som nærmere har fremstått som en pådriver for raseringen av linjetilbudene, snarere enn en folkevalgt som snur hver en stein for å finne en løsning. Vi har sett en Svein Eggesvik som ved ethvert intervju har dratt fram den sittende regjeringen og mindre statlige inntekter fra denne som grunnen til raseringen av linjetilbudene. Arbeiderpartiets Tomas Norvoll er det ikke en gang verdt å nevne i denne saken.

Gang på gang har vi hørt representanter fra opposisjonspartiene fortvilte og frustrerte legge fram begrunnelser for at midler finnes til å kunne fortsette med et godt linjetilbud ved videregående skoler også i distriktene og i de mindre byene. At midler finnes til å opprettholde alle de 29 innstilt nedlagte linjene.

I stedet vet vi at Nordland senterparti har mange representanter i posisjon som i dag stemte for å legge ned 25 linjetilbud rundt om i Nordland. Dette for å spare 170 millioner kroner i perioden 2020 - 2022. Vi vet ut i fra Nordland fylkeskommunes Økonomiplan at de har satt av hele èn milliard kroner til nye skolebygg og til utstyrsløft i enkelte videregående skoler i samme periode.

Det er ikke til å forstå at det ikke evnes å fordele denne milliarden bedre: Å la de utvalgte videregående skolene få nybygg og et utstyrsløft til 830 millioner kroner, og å samtidig opprettholde det gode distriktsvennlige linjetilbudet rundt om i Nordland.

Å skylde på nedgang i befolkningen nytter heller ikke. Vi vet at i små kommuner som Steigen og Hamarøy i Nord-Salten er befolkningstallet svakt økende. Her velger dere like vel å legge ned bygg og anleggsteknikk-linjen ved Knut Hamsun videregående skole, i stedet for å støtte opp om den svake befolkningsveksten og heie distriktet fram. Dere begrunner nedleggelsen med lave søkertall. Altså lavere søkertall enn i byene? Dette blir for dumt! Dere kan vel virkelig ikke forvente samme antall elever i skoleklasser i distriktet som i de større byene? Det koster mer å drive skole i distriktene, men fylket får det tilbake i form av etablering og utvikling av næringer - det er i distriktene verdiene skapes.

Hva skal en trofast senterpartivelger stemme på nå ved neste stortings- og fylkesvalg? Det partiet jeg identifiserte meg med mest har partirepresentanter som har vist seg å ikke være trofaste mot sine tilhengere eller partiets frontede standpunkter. Partirepresentantene har vist seg å ikke ha tilstrekkelig med bein i nesa til å fremme det som så mange nordlendinger stemte frem - nemlig en motvekt til sentraliseringen.

Saken om linjetilbud ved videregående skoler i Nordland var av stor viktighet for veldig mange. Jeg vil tro den var av stor viktighet for langt flere enn posisjonen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i spissen aner. Også ved de fire skolene der enkelte av de nedlagte linjene like vel ble benådet og beholdt nå i siste liten kommer ikke denne mølja om tilbudsstruktur til å bli glemt. Det finnes tusenvis av utrolig skuffede Senterpartivelgere, Arbeiderpartivelgere, Sosialitstisk venstrepartivelgere og Kristelig folkepartivelgere her ute.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags