En hel verden er blitt innbilt at menneskene med sine handlinger kan påvirke klima og dermed klimaendringene. Det vitenskapelige er opp og avgjort, det er ikke noe mer å snakke om, sier bl.a. politiker Gro Harlem Brundtland. Til tross for at hun burde vite bedre. Det skal følge et holdbart vitenskapelig bevis med hypotesen, gjør det ikke det skal den forkastes.

Hypotesen: Klimaendringene er menneskestyrt. Det dreier seg om at det man kaller klimagassene, i hovedsak CO₂ i atmosfæren, påstås å stå for en oppvarmende effekt, kaldt drivhuseffekten, og som med menneskenes årlige tilskudd sies å forsterke denne effekten med ekstrem global oppvarming som resultat. Altså føre til ekstreme klimaendringer! Så er det noen som tror at det er min sak å føre bevis for at hypotesen er riktig. Det er bare det at det er ikke slik det fungerer.

Vitenskapelig metode – verifisering av hypotesen. Det er uomtvistelig slik at i henhold til vitenskapelig metode skal en hypotese følges ad med en holdbar vitenskapelig verifisering. Skjer ikke det forkastes hypotesen!

Når det gjelder påstanden om at klimaendringene skulle være menneskeskapt gjennom klimagassutslipp så er det på tretti år ikke framkommet en slik verifisering. Sjansene for at det skulle skje er sannsynligvis null!

Hypotesen skulle vært forkastet fra første stund Dette er fakta. Kan du ikke tro på det helt likevel? Hvorfor det? Er det fordi jeg ikke er en autoritet på området? Da vil jeg foreslå at du ber en som framstår som autoritet om å ta fram den vitenskapelige verifiseringen og fortelle oss dersom det ikke er mulig! F.eks. klimaforsker Bjørn Samset hos Cicero.