Nylig avslutter de nyreligiøse sitt årlige klimakonsil i kullhovedstaden Katowice i Polen. Frammøtet ble dominert av aktivister og journalister – uten at man kunne observere noen forskjell på disse to grupperingene. Dagens klima-/miljø-journalister når ikke opp til det nivå slike hadde i tidligere tider. Seriøse, sannhetssøkende journalister ville i alle fall stilt noen av disse spørsmålene:

• Hvorfor ble definisjonen av klimaendringer brukt som grunnlag for IPCC-forskningen begrenset til bare menneskelige årsaker?

• Hva i all verden gjorde at de kunne ignorere vanndamp, uten tvil den viktigste og mest rikelige drivhusgassen?

• Hvorfor kunne man tillate bruk av datamodellmodeller når de visste at dataene var utilstrekkelige?

• Hvorfor var IPCC-medlemskapet og deltakelsen i rapporter begrenset til bare de som ble valgt av byråkratiske medlemmer av WMO (WMO = Verdens Meteorologiske Organisasjon)?

• Hvorfor mangler nesten alle involvert i IPCC bakgrunn innenfor klimatologi?

• Hvorfor undersøkte IPCC bare temperatur og oppvarming?

• Hvorfor rapporterte ikke IPCC om de positive effektene av oppvarming?

• Hvorfor slippes ikke rapporten fra arbeidsgruppe I (WGI) Fysisk Vitenskapsrapport først?

• Hvorfor satte de opp en egen gruppe politikere og byråkrater med noen utvalgte forskere for å lage «Sammendrag for Beslutningstakere»?

• Hvorfor blir «Sammendrag for Beslutningstakere» bestandig sluppet før WGIs vitenskapelige bevis?

• Hvorfor var prognosene i den første IPCC-rapporten i 1990 så feil?

• Hvorfor stoppet man med å gi prognoser fra og med den andre rapporten i 1995?

• Hvorfor byttet de til å gi scenarioer eller framskrivninger etter 1990?

• Hvorfor ignorerte de alle de legitime kritikkene av de tidlige rapportene?

• Hvorfor etablerte de endelig en metode for tilbakemeldinger og kritikk?

• Hvorfor har det meste av dette aldri manifestert seg i rapportene?

• Hvorfor deltok ca. 30 000 på den siste klimakonferansen i Polen?

• Hvorfor var et flertall av disse miljøaktivister uten kvalifikasjoner i klimatologi?

• Hvorfor var industri og næringsliv så dårlig representert fra starten?

• Hvorfor fortsatte dette på den siste klimakonferansen?

• Hvorfor forårsaker en CO₂-økning en temperaturøkning i datamodellene når den ikke eksisterer i de empiriske dataene?

• Hvorfor er lignende datamodeller ute av stand til å gi værprognoser for særlig mer enn 72 timer?

• Hvorfor har alle IPCC-prognosene fra 1995 til i dag vært feil?

• Hvorfor har det meste av den globale temperaturregistreringen blitt endret?

• Hvorfor går alle disse endringene bare i en retning?

• Hvorfor reduserer disse justeringene bare tidlige temperaturer?

• Hvorfor har store byråer som beregner årlig gjennomsnittlig global temperatur, forskjellige resultater?

• Hvorfor ble skeptikere fornektere?

• Hvor er beviset for at klimafornekterne fornekter klimaendringer?

• Hvorfor er det slik at klimanforekterne bestandig hevder at klimaendringer finnes?

• Hvorfor spør media ikke Al Gore om hvilke klimatologiske kvalifikasjoner han har?

• Hvorfor, hvis vitenskapen er så klar, er de fleste nasjoner nølende eller unnlater å handle?

• Hvorfor mislyktes Kyoto-protokollen?

• Hva erstattet Kyoto-protokollen?

• Hvorfor er Kina berettiget til og krever 2 milliarder dollar fra IPCC gjennom Paris klimaavtalen?