Romfartsorganisasjonen NASA består av en mengde avdelinger, men en av disse er det mange av de ansatte i NASA som ikke er særlig stolte av. Dette er et lite kontor som ligger over Tom's Restaurant (også kjent fra TV-serien Seinfeld) i New York, langt unna noen virkelig NASA-fasiliteter. Her holder ei lita politisk beskyttet gruppe til – Goddard Institute for Space Studies (GISS). I alle fall var de politisk beskyttet før Trump kom til makten. Dette er en gjeng med klimamodell-teoretikere, og har i realiteten ikke noe med romfartsstudier å gjøre. De hedrer på ingen måte organisasjonsnavnet, som er hentet fra rakettpionéren Robert H. Goddard.

Offentlig er NASA GISS mest assosiert med mannen som lenge var leder, aktivisten James Hansen, som var gudfaren i klimaalarm-«mafiaen». Hansen fikk til og med beholde sjefsstolen etter han var arrestert fire ganger i samband med opptøyer og demonstrasjoner mot fossil energi.

GISS er viden kjent for å generere overskrifter som «NASA advarer mot den varmeste dag, måned eller år», noe de har gjort gang på gang. De har en lang historie som forteller om justering av globale temperaturdata samt at de benytter seg av avkortede temperaturserier for å framkalle en tilsynelatende truende oppvarming.

En av de ansatte ved GISS, dr. Reto Ruedy, tilsto i en av Climategate-e-postene at GISS hadde justert gamle klimadata på en måte som, med hans ord: « ... may not have been correct.»

Likevel mener man at vi skal godta at informasjonen er god nok til å kunne benyttes av den amerikanske regjeringen. Samme Reto Ruedu forklarte i et intervju med USA Today at «vi er i hovedsak en modellerings-gruppe ... Til dette formålet er det vi gjør nøyaktig nok (til å vurdere modell-resultatene).

«The data doesn’t matter. We’re not basing our recommendations
on the data. We’re basing them on the climate models.»
– Prof. Chris Folland,
Hadley Centre for Climate Prediction and Research

Den tidligere astronauten Walter Cunningham (Apollo 7) godtar ikke at dette er godt nok. Han skriver «De av oss som er heldige nok til å ha fått delta i romferder, satset livene våre på kompetansen, dedikasjonen og integriteten til de vitenskapelige og tekniske profesjonelle som gjorde dette mulig ... De siste 20 årene har jeg observert at disse høye vitenskapelige krav til forskningen har blitt brutt av noen få innflytelsesrike klimaforskere, inkludert noen ved NASA. Dette samtidig som opportunister med spesialinteresser på en farlig måte har misbrukt vår tillit i befolkningen».
 

NASA ble sterkt forandret, ja mange vil påstå rasert, under Barack Obama. Obama påla organisasjonen å prioritere helt andre ting enn å få astronauter høyere opp enn i jordbane. I tillegg forlangte han at organisasjonen prioriterte disse tre tingene:

1- NASA skulle inspirere barn til å interessere seg for vitenskap og matematikk.

2- NASA skulle hjelpe til med å utvide internasjonale forbindelser.

3- NASA skulle først og fremst prioritere det å finne måter på å utvikle forbindelsen med den muslimske verden samt engasjere NASA på en slik måte at de muslimske nasjonene kunne bli stolte av sine historiske bidrag til vitenskapen.

Dette ble sagt av Charles Bolden (den forrige administratoren i NASA) i et intervju.

Da president Trump utnevnte den tidligere pilot og politiker James Frederic Bridenstine til ny direktør for NASA (han tiltrådte 23. april 2018), var det mange klimaaktivister som fikk pusteproblemer. Bridenstine har tidligere kritisert disse aktivistenes overdrevne påstander om menneskenes påvirkning av klimaet. Det er å håpe at han lar NASA se litt nøyere på aktiviteten til GISS. I den sammenheng har en tidligere GISS-ansatt, Duane Thresher, skrevet et brev til den nye NASA-administratoren i bloggen sin: «Bridenstine, klimaforskere er ikke edle, slutt å betale dem!»

Thresher, er sterkt kritisk til den påtakelige mangelen av naturvitenskapelig kompetanse og integritet ved GISS. Han skrev at da byråkrater bestemte seg for at den globale oppvarmingen var den neste store «tingen», startet det en stor strøm av penger og ukvalifiserte mennesker, opportunister og andre som på en urettmessig måte prøvde å tjene på dette. Videre: «Det er tragisk å se byrået som benyttet solid forskning for å plassere mennesker på månen bli identifisert og misrepresentert offentlig med en søppelvitenskapelig (junk science) klimaalarm-propagandamaskin. Mens det ikke er noen som benekter at vi har naturlige klimaendringer, er det på høy tid at vi får en politisk klimaendring slik at vi nå kan få NASA til å drive med pålitelig vitenskap som vi igjen kan stole på. ... NASA GISS er et monument over dårlig vitenskap som virkelig burde bli revet ned. Ta pengene og kjøp en rakett! »

Artikkelen er tidligere publisert i resett.nohttps://resett.no/2018/11/12/nasas-aktivistiske-klimaforskere/

Lenker:

Dr. Duane Threshers blogg: http://realclimatologists.org/AboutUs/

Artikkel i The Telegraph om Obamas pålegg til prioriteringer i NASA:

https://www.telegraph.co.uk/news/science/space/7875584/Barack-Obama-Nasa-must-try-to-make-Muslims-feel-good.html

ClimateDepot-artikkel som mye av dette stoffet er hentet fra: http://www.cfact.org/2017/10/02/corrupt-climate-science-discredits-nasa/

Tidligere ansatte ved NASA går ut mot klimaalarmismen: 

https://www.therightclimatestuff.com/