Grønnere samferdsel for folk i nord

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevMed utgangspunkt i en kronikk av Eivind Trædal tar kommentator Anne Grenersen et oppgjør med flyskam-begrepet. Som MDG-ere i Nordland vet vi godt at flytrafikken, særlig kortbanenettet, er en uunnværlig del av transporttilbudet i vår del av landet. Det er selvfølgelig ingenting å skamme seg over.

Eivind Trædal er lokalpolitiker i Oslo, og det farger hans utgangspunkt. Grenersen nevner heller ikke at Trædal for lengst har understreket at nordlendinger ikke bør skamme seg over at fly er en del av vår transportvirkelighet.

I tillegg er det beklagelig at Grenersen ikke har fått med seg at De Grønnes programpunkt om å gjennomføre en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen, er videreført i det nasjonale programmet vårt for 2017-21. I vårt alternativ til Nasjonalt Transportplan fra 2017 la vi inn nødvendige midler til dette.

Det er ingen uenighet i partiet vårt om at Nord-Norgebanen er viktig. Derfor har det ikke vært nødvendig for landsmøtet å ta opp spørsmålet til ny debatt etter 2017.

Videre går De Grønne inn for å gjøre dagens dieseldrevne togstrekninger utslippsfrie, vi øker bevilgningene til trafikksikkerhet og rassikring i distriktene, vi var det første partiet som foreslo å gjøre Finnmark til testfylke for elfly, og vi vil at miljøavgiftene på flyreiser skal differensieres ut fra tilgangen til alternative reisemåter. I Bodø ønsker vi Nord-Norgelinjen (MS Tege) tilbake i trafikk.

Den helhetlige transportpolitikken Grenersen etterspør, er godt ivaretatt gjennom vår politikk.

På landsbasis er nordmenn likevel i verdenstoppen målt i antall flyreiser. Det skyldes ikke flytrafikken i nord, men trafikken mellom storbyene i Sør-Norge, og fra Sør-Norge til utlandet. En flyreise tur-retur Thailand legger beslag på en tredel av klimafotavtrykket til en gjennomsnittlig nordmann – et fotavtrykk som allerede er uansvarlig stort. Forslaget landsmøtet vårt skal ta stilling til, der forslagsstillerne ønsker å forby flyreklame, må sees i lys av dette.

Et reklameforbud er et holdningsskapende tiltak, og et godt supplement til avgifter som belastes alle reisende i like stor grad, uavhengig av inntekt. Vi har allerede begrensninger på reklame rettet mot barn. Målet er å redusere kjøpepress blant unge og utenforskap hos barn med ulik sosial bakgrunn. Er det så urimelig å vurdere et reklameforbud som bidrar til at de samme barna kan arve en levelig klode?


Thomas Johansen, fylkesleder

Håkon Møller, førstekandidat

Miljøpartiet De Grønne i Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags