Å lede planetens overlevelse

Med dagens illusoriske demokrati er vi som velgere fanget i et «status quo» tyranni, nødvendige endringer må komme innenfra, fra de respektive partier, storting, regjering og de mange organisasjoner med stor innflytelse.

Med dagens illusoriske demokrati er vi som velgere fanget i et «status quo» tyranni, nødvendige endringer må komme innenfra, fra de respektive partier, storting, regjering og de mange organisasjoner med stor innflytelse. Foto:

Av

Dette er ikke en oppgave alene for Norge, selv om man av og til kan få et slikt inntrykk. Imidlertid er det mer enn nok av utfordringer for vår egen nasjon, samt i samarbeidet med andre.

DEL

Leserbrev«I siste verdenskrig satte vår statsledelse verdensrekord i udugelighet da skjebnen banket på vår dør våren 1940. De militære kamper kunne ikke bli glorverdige. Regjeringen hadde ødelagt mulighetene.» (Langeland, Oliver H, For at i ikke skal dømmes (1949) s. 21). I dag banker skjebnen nok en gang på vår dør, men denne gangen er vi i et skjebnefellesskap med resten av planeten. Hvordan er kvaliteten på det politiske lederskapet i forhold til i 1940? Forhåpentlig noe bedre, men på langt nær godt nok, mener jeg. Det må drastiske endringer til i hvordan beslutninger fattes og følges opp.

Kommende utfordringer er meget komplekse. Det handler ikke bare om et tall, 2 graders målet, men om forurensning på mange områder som overgår naturens tåleevne, magasinering av gift i naturen, samt rasering av naturressurser som skal fø kommende generasjoner. Kommer tørke og flom til å drive store folkemengder på flukt, slik at den migrasjon vi har sett de senere år blir som et 17. mai tog i en utkantkommune å regne?

I tillegg er verden blitt betydelig mer ustabil. Putin har valgt Ivan Iljin (1883-1954), en ortodoks russisk statstenker med fascistiske og antisemittiske tilbøyeligheter (Veien til ufrihet, Snyder 2018 omslaget) som sin ledestjerne, og USA ledes etter innfallsmetoden. I realiteten er vi i krig, men foreløpig foregår det meste i cyberrommet, hvem slo av lyset i Hydro? I 2012 gjorde Stortinget en katastrofal beslutning ved basevalget, og dette har rasert vår forsvarsevne, flere lokalsamfunn og forsvarets økonomi. Det mest betenkelige er at dette er et uttrykk for en partikultur, som glatt feilinformerer Stortinget for å begunstige noen få trøndere på bekostning av nasjonens sikkerhet.

For å møte framtiden må de enkelte partier rydde skikkelig i den interne kulturen, og da til fordel for nasjonen, drømmen om et kontor ute i Europa må komme i andre rekke.

Vi trenger et lederskap som har mot og handlekraft til å ta upopulære beslutninger og gjennomføre disse raskt.
I realiteten handler det om å lede nasjonen gjennom et vanskelig paradigmeskift hvor vi sier farvel til Descartes og Newton (verden som et mekanisk system) og over til å betrakte og respektere livet i alle sine former. I overgangen til industrisamfunnet gikk husdyr over fra å være et familiemedlem til å bli et industriprodukt. Når kaiarbeideren heiser opp oksen etter det ene bakbenet så er det fordi han ikke ser forskjell på en okse og en traktor. « ... the question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer?», Jeremy Bentham. Grisebonden med skalpell ga oss sitt svar.

Det blir et krevende skifte, men la oss håpe vi får et lederskap som klarer å håndtere dette, og at de får hjelp av den teknologiske utviklingen. Å endre et tenkesett er normalt meget tidkrevende, men hvor mye tid har vi egentlig?

Med dagens illusoriske demokrati er vi som velgere fanget i et «status quo» tyranni, nødvendige endringer må komme innenfra, fra de respektive partier, storting, regjering og de mange organisasjoner med stor innflytelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags