Hysteri eller fanatisme?

Av
DEL

LeserbrevI media serveres vi stadig løgner om hvor ille det vil gå med verden hvis vi ikke får ned utslippene av CO2. Så også innspillet av Kirsten Limstrand og Hans Seip i AN. Mine tilsvar til KL og HS ble forvist til AN.no så i papirutgaven ble jeg forhindret fra å svare, og Seips siste innlegg var ikke et tilsvar til meg. Vel, nettutgaven AN.no leses av betydelig færre enn papirutgaven, så det var nok en bevisst handling å holde diskusjonen til nettutgaven. Må vel unngå å framheve et syn som ikke er politisk korrekt. Her er det om å gjøre å holde frykten i folk vedlike, koste hva det koste vil. De som står bak fryktdannelsen har en agenda bygd på fanatisme, ikke frykt for klimaendringer. Å fremheve klimaendringer er kun et effektivt middel for å oppnå sin agenda. Skjærsilden har tidligere vært et effektivt middel for å holde massene under kontroll.

Disse fryktsprederne er neppe drevet av den frykt de forfekter, derimot har de en fanatisk tro i bunnen. Som for fanatikere flest: Konsekvensene av det de forfekter interesserer ikke så fremt de kan oppnå sitt mål. Hva er konsekvensene av å bannlyse bruk av fossilt brennstoff? Hvor mange arbeidsplasser vil forsvinne fra industrien? Fra transportnæringene? Hvordan vil de erstatte effektive landbruksmaskiner og anleggsmaskiner? Hva med energien fiskerinæringen bruker for fangst og bearbeiding, for ikke å si framdrift? Osv. Hvordan skal de opprettholde velferdsstaten? Den grønne agenda er ensbetydende med energimangel, matmangel, sult, sykdom.

Kirsten Limstrand har overlatt til prof. em. Hans Seip å forsvare synspunktene de representerer. Det er et dårlig valg. Hverken hun eller Seip ønsker som fanatikere flest å diskutere sine synspunkter, kun å oppnå frykt. Om prisen på el-kraft går opp over tålegrensen for folk med dårlig inntekt, se det er uinteressant. For et år siden eller så ble det rapportert at 600.000 tyske strømabonnenter fikk stengt strømmen sin fordi de ikke maktet strømregningene. Det var knapt omtalt i norske klimapolitisk korrekte media. Omtrent samtidig ble det meldt om økt dødelighet i UK på ca. 30.000 pga. energifattigdom. Hva med dødeligheten i fattige land grunnet manglende tilgang på rimelig elektrisk energi til befolkningen? Vi tutes ørene fulle om såkalt fornybar energi. Den fornyer bare innholdet i lommeboka til investorene, mens forbrukerne må blø. Hvem er det som betaler de grønne sertifikatene? Hvem må betale for forsterkning av kraftnettet for å få fram strømmen fra vindturbinene? Er det satt av fond til vedlikehold og fornying, eventuelt nedrigging og fjerning av konstruksjonene når vindturbinene etter 12-20 år må fornyes? Hvem skal betale for å holde balansekraft aktiv?

Hva med fanatismen som lå bak bannlysingen av DDT? Hvor mange har dødd av malaria grunnet at DDT ble bannlyst? Så vidt jeg har sett var det ei bok som ledet til full bannlysning uten konsekvensanalyse. Den grønne bølge har sine konskvenser, også for etterkommerne til Seip og Limstrand.

Om skoleungdommene som tok til demonstrasjonsvåpenet for å vinne gehør for sin frykt. Det er vel rimelig å anta at de var ledet av fanatikere i den grønne bølgen? Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Wolfgang Meins, nevropsykolog og professor i psykiatri har på bakgrunn av den tyske utgaven av boken moren til Greta Thunberg har gitt ut gitt sin analyse av familien Thunberg i en artikkel i det tyske nettstedet ausgut.com. Artikkelen er på tysk, men kommentert på engelsk i notrixzone.com. Verd å ta en kikk på for å forstå litt av det som foregår.

«Jernkvinnen» Margareth Tatcher var med på opprettingen av IPCC for på vitenskapelig grunn å forsøke å forstå klimaet. Da hun etter hvert innså at IPCC svingte i en kvasi-vitenskapelig retning skiftet hun mening og ble skeptiker. Hun var kjemiker av faglig bakgrunn. Se klimarealistene.com

Nils M. Nielsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags