Endringen er påviselig

Av
DEL

LeserbrevSignaturen TRAMPE etterlyser klimaendringen, som han ikke fatter eksisterer.  Skribenten tramper i klaveret, men er ikke modig nok til å underskrive med fullt navn (AN 11/4).  Men siden han ikke har fått med seg sakens reelle bilde, er det opportunt å gi en synopsis for temaet: Verdens oseaner absorberer over 22 millioner tonn CO2 hver dag. Dette gjør havmiljøet så surt at mange dyrearter blir oppløst, ifølge britisk forskning. Med klimaendring i negativ forstand, menes en beskrivelse av de gjsn værerelasjoner på kloden over lengre tidsrom, fx 30 år, eller mer. Selv en minimal økning, matematisk regnet for klimagassen CO2, er dette så meget at planter og hav ikke kan absorbee alt, og gassen som blir til overs har økt dramatisk i løpet av de siste 30 år. Nedhugst av skog i tropiske områder har gjennom kun ett år ført til en økning på mer enn 1 millird tonn CO2 i atmosfæren. Denne tilsynelatende "lille" mengden klimagass, sett relatert til luftens øvrige gasser, har kort sagt større negativ effekt på atmosfære og hav enn hva skeptikerne mener å forstå, bl.a. fordi CO2 øker temperaturen.  Og i denne koherens betyr 0,5 og 1,0 grad meget.

Trampe mener at forurensning av havet er "glemt". Han er ikke oppdatert på dette punkt heller. Faktisk er mange krefter i gang med å redusere problemet, både fra industrielt hold og fra folkesiden. Spesielt har ungdommer forstått problemet, og har deltatt aktivt med demostrasjoner og opprydning. Allerede på tidlig 70-tall, gav antropologen Thor Heyerdahl uttrykk for bekymring vedr. den økende forurensning av havet, noe som kom tydelig frem under hans foredrag om klima og miljø.

Trampe karakteriserer klima-problemet som "galskap", idet han synes å være blind for de resultater forskningen har fremlagt. Det som imidlertid er galskap, er å ikke erkjenne den trusselen industrien utgjør gjennom enorme utslipp hver dag, just ved de effekter disse får for naturen, for klimaet, for miljøet, for det levende livet...

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags