Gå til sidens hovedinnhold

Den klimareligiøse Wiksaas

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser i AN 05.03.2018 at Arnfinn Wiksaas prøver å feilinformere samt fremme noen av de vanligste konspirasjonsteoriene om klimaet. Det er selvsagt vanskelig å imøtegå alle påstandene i en kort avisartikkel, men jeg skal nøye meg med noen av påstandene:

Nr1: "Nedsmeltingen av innenlandsisen på Grønland gir så meget ferskvann at det kan influere katastrofalt på Golfstrømmen".

Innenlandsisen på Grønland holder for øyeblikket en temperatur på mellom 30 og 37 kuldegrader. Det er Danmarks Metoerologiske Institutt (DMI) som overvåker isdekket på Svalbard. DMI rapporterer at både i sesongen 2016-2017 og hittil i 2018 har det vært en formidabel tilvekst av snø/is i det indre av Grønland. Et eventuelt istap må derfor eventuelt skyldes kalving ved kysten. Usikkerheten omkring eventuelt istap ved kalving er imidlertid svær stor.

Nr2: "Varmt havvann forsterker orkaner".

Denne påstanden vet jeg har vært fremmet av IPCC (Klimapanelet), men baserer seg på utsagn fra personer som ikke har faglig bakgrunn innenfor området. Han som egentlig var ekspert på orkaner, Dr. Christopher Landsea, trakk seg fra IPCC på grunn av denne overstyringen av hans kompetanse. Han uttalte: "I am withdrawing because I have come to view the part of the IPCC to which my expertise is relevant as having become politicized. ... I personally cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound".

I følge klimaforskeren Roy Spencer ved University of Alabama, Huntsville, er det ikke registrert økende antall orkaner – eller økende styrke på disse – selv ved høyere havtemperaturer.

NR3: "Siden 1980 har naturkatastrofer bare i Europa kostat 4 billioner 100 milliarder NOK"

Jeg skal ikke gå god for tallene, men det meste av skadene – også i Norge – skyldes økende bebyggelse i potensielle flomområder med sperring av det som tidligere var naturlige "buffersoner" for flomvannet.

Ut over dette er påstanden om at vi, som er skeptiske til troen om at våre CO2-utslipp vil lede til thermageddon her i verden, oppfører oss som fanatisk religiøse fundamentalister, noe som faller på sin egen urimelighet. Vi forholder oss til vitenskapsteori, hva som kan måles i forhold til hypoteser. CO2-hodene derimot, har ordnet seg både med pave (Al Gore), bibel (klimapanelets rapporter), yppersteprester (aktivistforskere, politikere, miljøbyråkrater, media, aktivistorganisasjoner, spillere på børsen (Verdensbanken, "Grønne " industriutbyggere, investeringsselskap og banker) og en stor, hjernevasket menighet der Wiksaas også er medlem.

Norges eneste nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver (nå amerikansk statsborger), har uttalt følgende: “I am a skeptic…Global warming has become a new religion”.

Referanser:

Dr. Christopher Landsea: https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Landsea

DMI: http://www.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/
 

Bok av Roy Spencer – "Inevitable Disaster" – Om Roy Spencer: http://www.drroyspencer.com/about/


 

Ivar Giæver: https://no.wikipedia.org/wiki/Ivar_Gi%C3%A6ver

Kommentarer til denne saken