Besteforeldrenes klimaaksjon har skrevet brev til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre hvor vi ber dem om å ta lederskap for en ny klimapolitikk. Vi kan alle bidra til en bedre utvikling. Den siste klimarapporten fra FN slår fast at mye mer må gjøres om vi skal kunne unngå svært alvorlige klimaskader.

Den 8. oktober la FN sitt klimapanel (IPCC) fram en rapport om hva som må til for å begrense global oppvarming til 1.5º C og oppfylle målene fra Paris-talen.

I forbindelse med dette har Besteforeldrenes klimaaksjon sendt brev til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre med kopi til de andre norske partilederne. Vi retter en sterk appell til dem om å ta FN-rapporten på høyeste alvorlig. Dagens norske klimapolitikk er langt fra tilstrekkelig. Hvis alle land fulgte vårt eksempel, ville verden gå mot en global oppvarming på mer enn 3 grader. Til forskjell fra nabolandene våre, hvor utsleppene er på god vei nedover, har norske utslepp av CO₂ økt mye. Hvis alle skulle levd som nordmenn ville vi trenge 2–3 jordkloder.

Hvis vi ikke endrer politikk og livsstil og den globale oppvarmingen går mot 3 grader, risikerer vi at folkehelse og velferd mot slutten av hundreåret, da mange av våre egne barnebarn fremdeles lever, blir vesentlig dårligere enn i dag. FNs klimapanel skriver at en så stor oppvarming vil gi mer ekstremvær med sterkere stormer, mer nedbør og flom i noen området og tørke og branner i andre. Dette vil gjøre livet mer utrygt for millioner og menneske i alle deler av verdenen. I store områder blir det vanskelig å drive jordbruk, og fattigdommen vil øke.

Det haster derfor med ny politikk. Dessuten kan vi alle bidra med en livsstil som gir mindre klimagassutslipp. Generelt sett redusere forbruket ved å foreta færre flyreiser, spise mindre kjøtt, spare energi ved å isolere huset bedre og ikke varme opp flere rom enn dem vi bruker. Dette er noe av det vi kan gjøre uten at det medfører større ulemper.

I brevet til partilederne skriver vi at Norge må stoppe oljeplanene i Arktis og få fart på sterkere reduksjoner i klimagassutslippene. Som et rikt oljeproduserende land har Norge også et særlig ansvar for gå i front globalt, blant annet ved å bruke oljefondet aktivt for en nødvendig omstilling i fattige land.

I brevet til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre skriver vi til slutt: «Hvis Norge med dere i spissen starter på denne veien nå, vil dere bli stående i historien som ledere som tok sin del av ansvaret og med moralsk mot gjorde det som klimaforskere lenge har påvist er nødvendig. Dette vil være er viktig bidrag til en bedre framtid for våre barn og barnebarn».