Klimadebatt på overtid

Av
DEL

Leserbrev
I den pågående klimadebatt synes det vanskelig å ta innover seg at CO2-innholdet i atmosfæren i 2019 ikke har vært større på flere millioner år. Dette på tross av FN´s Rio-konvensjon fra 1992 med hensikt å redusere verdens klimautslipp. Seinere er det gjennomført globale klimaforhandlinger i FN-regi i flere omganger mellom et utall land med samme intensjon. Til alt overmål er forurensende kullkraft fortsatt den største energikilde med bortimot 40%, og den er økende. Da må det være lov å si at vi er vitne til en global klimapolitikk som ikke virker.

Den norske dabatten dreier seg i all hovedsak om hvordan Norge må kutte utslipp over hele landet for å nå klimamålene. Det skapes nærmest inntrykk av at det er vårt lille land som skal løse klimakrisen. Det er nesten ubegripelig at våre fremste politikere diskuterer klimasaken i NRK gang på gang uten et internasjonalt perspektiv. Hva kan Norge gjøre for å erstatte verdens kullkraft med utslippsfri energi, og hvordan redusere det enorme forbruket av fossil energi i flytrafikk verden over og til militære formål?

Det blir direkte oppsiktsvekkende når bosettingen langs vår kyst settes på spill for overgang til utslippsfrie ferger. Eller forslag som vil bety forsøpling av store fjellområder med utbygging av vindkraft for symbolske kutt fra norske oljeplattformer.
Selv i vanskelige tider må vi med sunn fornuft evne å ta vare på Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags