En liten oppklaring om kjønn, til debatten om kjønnsnøytrale toaletter.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevI vårt samfunn har vi et mangfold av variasjoner for hvilke seksuelle preferanser vi har, og innenfor kjønnsbegrepet.

Vi i Fri er opptatt av den enkeltes rett til å kunne uttrykke seg som det kjønnet man vil, og være den man er.

Når vi i Fri snakker om kjønn, snakker vi separat om kroppslig kjønn, sosialt kjønn, i tillegg til å benytte begrepene kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og juridisk kjønn.

Når vi snakker om kroppslig kjønn, går dette på biologisk nivå, men her er det flere faktorer det er viktig å være klar over;

•Kjønn kan for eksempel ikke fastsettes ut ifra kromosomer, da vi har en større variasjon av kromosomsammensetninger enn XX og XY som vi lærte elevene på skolen for bare noen år tilbake. Vi har for eksempel også XO, XXY, XYY, XY/XO, XX/XY, XXYY, XXXY, for å nevne noen.

•Vi har en stor variasjon i hvordan kjønnsorganer ser ut, og noen ganger kan det derfor være vanskelig for andre å skulle fastsette et kjønn ut ifra det man eventuelt skulle se.

•Sammensetning av ulike hormoner varierer fra menneske til menneske.

•I tillegg finnes alle variabler i sammensetningen av punktene nevnt over

Sosialt kjønn defineres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i. En viktig faktor å ta med seg inn i debatten her, er i hvor stor grad mennesker påvirkes av normer og trender i samfunnet rundt seg. Ideer om hvordan vi skal være, hva vi skal like og hvordan vi skal se ut, starter gjerne i det øyeblikket en person til familie og venner deler nyheten om at en ny borger er på vei, med første respons; ”Er det en gutt eller en jente?”, og fortsetter på sykehusene med deres praksis om å benytte seg av rosa og blå helsetepper, til disse søte små som enda ikke selv kan gi uttrykk for sine fargepreferanser. Slik er påvirkningen i gang. Senere møter de samme inndeling for fargene på klesbutikkene og på lekebutikker med klar inndeling av gutte- og jente-leker.

Hva skjer så når noen bryter med disse forventningene?

Det er de samme mekanismer som vi møter i enhver situasjon der vi bryter med de forventninger andre har til oss i en gitt situasjon. Hva skjer for eksempel om du sitter i kinosalen og telefonen din ringer? Jo du møtes med sanksjoner fra omgivelsene rundt deg.

Mennesker som bryter med de forventningene samfunnet har for hvordan de skal se ut og hvilke interesser de skal ha møter de samme sanksjonene.

Et menneske som bryter samfunnets forventning til deres kjønnsuttrykk risikerer alltid å møtes med de samme sanksjonene når de skal benytte seg av offentlige toaletter, og dette er en av grunnene til at vi i Fri ønsker å få kjønnsnøytrale toaletter, ikke fordi dette er utfordrende for alle men fordi det skaper store utfordringer for noen.

Kjønnsidentitet er det kjønnet hver og en av oss identifiserer oss selv som.

Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er altså to begreper som definerer to ulike fenomener. I tillegg kommer juridisk kjønn, som defineres som det kjønnet du er offentlig registrert som. Per i dag har alle som er over 6 år, rett til selv å definere sitt kjønn.

At innføring av kjønnsnøytrale toaletter skal føre til at vi får se så mye mer rart på toalettene, har vi litt problemer med å se, da vi antar at de fleste som benytter seg av offentlige toaletter ikke er der for å se på andre, men er der for å gjøre sitt fornødne.

Shana Emilie Lehn, leder i Fri Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags