Fylkesråd for Kultur, miljø og folkehelse Åse Refsnes fra SV la i starten av juli fram:«Tannhelse for Fremtida»…? En sak om reduksjon av hele 18 tannklinikker i distriktene, fattet i Fylkesrådet. Det begynner så fint med «Det er nødvendig å styrke satsingen på forebyggende tannhelse, slik at Nordlands barn og unge ikke får hull i tennene. Alle i Nordland må ha tilgang til like god tannbehandling og våre brukere må bli møtt med moderne tannklinikker som er universelt utformet.

På Vega har vi her, en dag i uken tilgang på tannlege, der barn og eldre er de som blir prioritert. Det gjør at om en ikke får plass den dagen eller ikke kommer innen de kategoriene vil en måtte dra over fjorden for å få tannbehandling. Vi har et ønske om at dette skal kunne løses for å kunne ha et tilbud her for alle.

Når en drar inn til Brønnøysund for tannbehandling, er det ofte ventetid, det berører også de som bor i Brønnøysund. En er ofte også nødt til å benytte private tjenester om en ikke kan vente. Hvordan er prisforskjellene mellom private og offentlige?

En tur over til Brønnøysund innebærer at en må ta seg fri fra jobb uten kompensasjon i lønnen, oftest for en hel dag. Det avhenger av båtrute, offentlig transport som buss, og om en har bil. For det legges ikke vekt på at du kanskje ikke har bil.

Om biklinikkene i Velfjorden, Vevelstad og på Sømna legges ned, vil den køen bli enda lengre, og en vil kanskje måtte ty til private aktører der igjen. Når Brønnøysund allerede har pasientene fra Vega, hvordan blir det med økt press fra Sømna, Berg, Vik, Velfjorden, Hommelstø, Vevelstad mm? Det er ikke bare reisetiden som er et hinder, men også økt ventetid.

Den offentlige klinikken har nylig fått nytt lokale på Videregående skole, og hvordan skal en se for seg å utvide dette? Blir det mer plass der til det økte presset fra de plassene nevnt over?

Det blir også lagt vekt på at leiekostnadene for lokalene øker, samtidig som en vil få en fordobling i leieutgifter ved å sentralisere klinikkene. Hvor kommer vi da når vi legger til rette for at de offentlige helsetjenestene, som vi også må betale mye for i forhold til om det handler om andre kroppsdeler, skal uføres i lokaler vi ikke en gang eier selv. Vi legger til rette for at andre skal tjene penger på dette via utleie, parallelt med at vi kutter i tilbudene til folk. I følge det fremlagte regnskapet påkostes det flere hundre tusen i året bare på leieutgifter. Det er helt absurd!

Under 60 minutter kjøretid med bil/ferge? Hver vei i så fall, noe som ikke er nevnt, og det forutsetter at en har tilgang til bil og at fergen går relativt ofte. Noe i forhold til Velfjorden og Sømna blir uvesentlig da en er nødt til å enten ha bil eller ta buss. Da må en se på at det er ikke alle som bor der som kjører bil, eller som har tilgang til buss til alle tider. Bussen går ganske mye sjeldnere enn i byer som Mo i Rana eller Bodø. Vi er ute i distriktene nå.

De fleste som har jobb får ikke kompensasjon for tiden en bruker på å oppsøke tannhelsetjenesten, i tapt arbeidstid/tapt produktivitet for arbeidsgiver eller tapt arbeidsinntekt for arbeidstaker. De personlige kostnader for både arbeidstaker og arbeidsgiver øker.

Foreldre med barn må ta fri fra jobb uten kompensasjon, og om barnet må reise inn til Brønnøysund vil det gå en hel dag. Dette gjelder også de som har barn på Sømna og i Velfjorden, med omegn. Om en har bil så vil en måtte kjøre ca 45-60 minutter fra Velfjord og Sømna, og den samme tiden tilbake. Det gir økt transportutgifter og tid som går fra eventuell skole og arbeidsdag.

Jeg er redd dette vil bidra til en økt terskel for foreldre å ta fri fra arbeid for å ta barna med til tannlege. Argumentet om å øke forebyggingen da blir mindre verdt når det er foreldre som har ansvaret for tannpuss, til syvende og sist. At det kommer tannhelsepersonell inn i skolen har liten effekt på foreldres ansvarsoppgaver, da de ikke er der. Barna kommer ikke nødvendigvis pusse mer tenner, eller bruke mer tanntråd, bare for at de får beskjed om det på skolen. Det burde være en lav terskel for at foreldre kan ta med barna sine, og være med på tannlegetimer, både for behandling og for forebygging.

Jeg ser at det investeres i bedre lokaler, noe som gjør at de pengene som spares på å legge ned de små lokalene går inn der. Blir det å spare inn på grunn av kutt, eller er det for å få råd til større og bedre lokaler på de store plassene? Det er for dårlig med tanke på de personlige kostnader det påløper for andre. Det skal ikke være forskjell på folk bare for at de lever utenom byene, og det skal ikke vises på tenner til folk at vi har en regjering som mener at det er bedre å få alt pakket inn på en og samme sted, så får det være opp til hver enkelt om de ser å ta seg råd til å holde tannhelsen sin på en god standard. Om det rammer uføretrygdede, småbarnsforeldre, sosialtrygdede, aleneforeldre er det ikke et tannhelsetilbud som er like lett tilgjengelig for alle. Og det er allerede ting vi som bor i distriktene ikke har så lett tilgang til, for at det blir ikke prioritert. Hvor går kuttene først, jo ute i distriktene. Som om vi ikke har nok å måtte kjøre og reise til fra før? Nok mange dager og timer som går av arbeidstiden for å kunne rekke alt, og av skoledagene for å kunne holde seg frisk.

Jeg vil se sosialisme i praksis, takk!