Religion og sosial kontroll

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNettavisen 18.01.19: 16.01.19 kom rapporten fra IMDI og Fafo om omfanget av sosial kontroll her i landet, og forskerne har utvetydig påvist at konservativ islam spiller en rolle for sosial kontroll og i æres-spørsmål. Dermed gjør faktabasert forskning det mulig å adressere problemet «sosial kontroll» mer presist, og dermed forhindre avsporing. Med fakta i hånden kan man ta grep for å forhindre alle typer sosial kontroll, religiøs så vel som kulturell.

Fra rapportens hovedfunn fremgår det: «Religion generelt og islam spesielt er en konserverende faktor med tanke på holdninger i verdispørsmål, og er en gjennomgående viktig faktor for foreldrekontroll. Graden av religiøsitet har stor betydning for holdninger i verdispørsmål også blant unge. Ungdom som tror religion er svært viktig for foreldrene, har mange ganger høyere odds for selv å ha konservative holdninger.

Folk fra muslimske majoritetsland blir nesten ikke mer liberale med lengre botid i Norge. Det er motsatt utviklingen for andre land. Blant muslimer er jenter langt mer utsatt for foreldrekontroll enn gutter. Jenter med hijab er mer utsatt for foreldrekontroll enn jenter uten».

Å si at dette er ikke rasisme, det er ikke hat; etter denne rapporten er det forskning og fakta. Så kan venstresiden bare fortsette å kalle dette oppspinn.

Men vi behøver ikke gå lengre enn til Lofoten for å finne tilsvarende problematikk i ekstreme religiøse miljøer. På Ørsnes og i Vikten driver den religiøse sekten Guds menighet private grunnskoler ved hjelp av statsstøtte. Avvik fra den offentlige læreplanen er betydelig.

Det er viktig å få belyst ståsted for små, nærmest ukjente religiøse samfunn i dagens Norge, og spesielt med tanke på barn og ungdom som vokser opp i slike miljøer. Blir de indoktrinert, hjernevasket og/eller manipulert? Er de i stand til å ta egne valg når de er 15 år, får de i hele tatt anledning til det?

Når Guds menighet, en liten religiøs sekt med svært begrenset oppslutning i befolkningen finner det nødvendig å drive to privatskoler i Lofoten, med statsstøtte, er det grunn til å trekke den åpenbare konklusjon at det er for å sikre rekruttering til menigheten. Det innebærer indoktrinering av barn, holde dem borte fra det vanlige storsamfunnet i Norge og skjerme dem mot inntrykk utenfra. En sosial kontroll ingen skal utsettes for. Det foreligger fortellinger om trusler og dommedagsprofetier rettet mot personer som har forlatt menigheten; det hele minner om en for lengst tilbakelagt tid.

De eldre sektmedlemmene vil etter hvert dø ut; sett de yngre fri, og få en slutt på at folks skattepenger går til drift av disse to privatskolene.

FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å søke, motta og utbre informasjon og ideer av ethvert slag, dette blir hindret når barna ikke får kontakt med det øvrige nærmiljøet.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags