Dagens hurtigbåtruter gir Landegode totalt 15 antall faste anløp pr uke og 19 antall på signal. De nye båtrutene gir oss fremdeles 15 faste anløp, men bare 12 signalanløp. I snitt pr dag gir dette oss 4, 8 muligheter til å ta båten til byen. Fordelt mellom klokken 07.40 og 18.00. Men med de nye rutene vil vi i snitt ha 3,8 muligheter pr dag der siste båt til byen går klokken 16.30. Dette får alvorlige følger for øyfolket.

Konsekvenser av nye vinterruter

Endringene av båtrutetidene til Landegode, berører lærernes arbeidsdag på en slik måte at skolens eksistens står i fare. Vinterhalvåret er den mest værharde årstiden og med de nye ruteendringene Fylket har valgt å gjøre, gir dere lærerne en reisetid på 1 time og 50 minutter fra 01.02.18. mot dagens reisetid på 30 minutter. Dette på en årstid der det er mer regelen enn unntaket at havet er urolig.

Vedtaket dere har fattet stjeler 1 time og 20 minutter av lærernes produktive arbeidsdag og man kan jo spørre hvor lønnsomt det er?

Lærerne har i dag en utfordrende arbeidssituasjon med tanke på reise til og fra arbeid i så skiftende værforhold som det reellt sett er her ute, det hender at de ikke kommer seg på jobb eller hjem etter endt arbeidsdag. Derfor kan dette bli det som fører til at lærerne velger å takke for seg.

Barna må betale

Å rekruttere nye lærere vil bli en utfordring som vil kunne påvirke kravene til kompetanse i negativ retning og i ytterste konsekvens føre til mangel på søkere. Således vil det være et tidsspørsmål før skolen på Landegode må legges ned. På den måten er det barna som betaler prisen for disse endringene. Det er de som eventuelt får dårligere kvalitet på undervisningen fordi lærerne har mindre tid til å gjøre jobben sin eller velger å slutte. Det er barna som mister tryggheten ved å kunne gå på skolen i sitt nærmiljø og det er de som må ut og pendle og må leve i uvisshet om de kommer seg hjem etter endt skoledag, og vi snakker om barn helt ned til 6 år.

Vi spør derfor hva Fylket mener de sparer på å kutte denne avgangen, for det er vel i hovedsak drivstoff som spares?

Hvordan vil fylket forsvare konskvensene for barna som blir skadelidende?

Hvordan tenker Fylket at den tapte arbeidstiden til lærerne skal kompenseres? Må lærerne jobbe overtid når de kommer hjem om kvelden? Hva kommer dette til å koste kommunen, som eventuelt må begynne å betale lærerne overtid for å gjøre den jobben de nå gjør innefor normal arbeidstid?

Etterrettelighet og brutte løfter

Vi har gjort henvendelser både pr E-post og telefon. Det har vært vanskelig å få klare svar på våre spørsmål både fra samferdselssjef Viseth og ruteplanleggerne i fylket, og svarene har variert ettersom hvem man har snakket med. Alt har blitt formidlet muntlig, vi har ikke fått svar på E-post som har blitt sendt. Heller ikke da en av ruteplanleggerne hevdet at det var bedre å gi et svar skriftlig enn å svare over telefon..

Men det er ingen tvil om at vi ble lovet at sommerruten ikke skulle røres i år!

Samferdselssjefen har vært tydelig på at vi har blitt møtt på halvveien ved at vi skulle få beholde sommerruten uendret, samt at vi får beholde returbåten på torsdager og fredager kl 15.00, men at vi til gjengjeld ville miste returen kl 18.00 mandag til og med lørdag på vinterruten.

Viseth har uttalt i samtaler at det er blitt tatt så mye hensyn til Landegode opp gjennom årene, at nå må Helligvær bli hørt, og at det er de som har ønsket bort returen kl 18. Det har blitt lagt til grunn at det ikke er flere enn to reisende fra Landegode på denne returen, altså lærerne.

Vi spør da hvor mange reisende er det fra Helligvær?

I følge tidligere opplysninger fra Fylket er det 4 reisende fra Givær, Helligvær og Vokkøy tilsammen. Det vil si fire reisende fra tre øyer er satt opp mot to reisende fra Landegode, hvis vi skal forholdet oss til Fylkets tall.

Hvordan kan dette forsvare endringer som får så fatale konsekvenser for Landegode?

Vi føler oss rimelig sikre på at Helligvær ikke har noe ønske om at Skolen i Væran skal miste 5-6 elever da de er fullt klar over konsekvensene dette får for skolen med tap av lærere og midler, som igjen rammer dem selv.

Konsekvenser av sommerruten

Det er mange dagsbesøkende som benytter seg av returbåten kl 18. Vi ser at en del turister velger å ta hurtigbåten klokken 16.00 fra byen og hopper av på Landegode, da har de ca halvannen time til å se seg rundt på øya vår, for så å hoppe på returen igjen kl 18.00.

Vi ser også mange som velger en dagstur, som benytter seg av naturen og lengden fotturer dagens båtrute legger tilrette for men som nå blir amputert. Konsekvensen av den nye ruten blir at Landegode mister mange besøkende, både turister og friluftsentusiaster.

Det er også mange hytter og fritids boliger her ute, med folk som noen jobber turnus i helsevesnet og benytter seg av denne returen for å gå på nattevakt, mens andre bor sørpå og skal hjem med kveldsfly. Det er svært verdifult for samfunnet her ute at folk kan kombinere jobb og hytteliv, da det øker omsetningen i dagligvarebutikken vår. Butikken er avhengig av den økte omsetningen sommersesongen fører med seg for å kunne eksistere.

Det er også slik at mange håndtverkere benytter returen kl 18.00. Det er en positiv utvikling i hyttesamfunnet her ute i tillegg til at her er hus og bygninger med vedlikeholdsbehov. Dette skaper behov for fagfolk og arbeidskraft og dermed nødvendigheten av et velutviklet rutetilbud.

Degenerering av samfunnet

Det virker ikke være vilje til å forstå behovet det lille samfunnet har her ute. Vi er totalt avhenig av hurtigbåten for å ha forbindelse med fastlandet. Vi trenger å få beholde rutene som de er i dag, for at skolen skal bestå, at butikken skal gå i pluss, for å ha tilgang til helsetjenester, arbeid, handel osv. Vi betaler vår skatt som resten av Norges befolkning og fiskerinæringa her ute er i aller høyeste grad med på å skaffe mynt til stat og kommune.

Alt i alt vil de nye båtrutene føre til en degenerering av samfunnet vårt. Færre vil benytte seg av et dårlig tilbud som igjen fører til et enda dårligere tilbud. Som ikke disse dystre fremtidsutsiktene dagens endringer frembringer er nok, vet vi at flere endringer truer i 2019. Disse endringene vil gjøre det håpløst, spesielt for de eldre, å benytte seg av helsetjenester da eneste alternativet for å komme inn til byen på morgenen er 06.40. Neste avgang blir klokken 12. Det kan bli mange lange timer uten noe sted å være i påvente av at handelstanden åpner dørene og/eller timen man måtte ha hos lege eller lignende.

Hvis fylket gjennomfører sine planer, vil man en dag kunne konstatere at avfolkningen av øya Landegode startet 1. februar 2018.

Med hilsen

Landegode Velforening