Andreas Tymi fra partiet Rødt har skrevet om gratis årskort på Badeland, og omtaler det som en ubetinget suksess (AN 9/2-17). Tymi mener at frafallet av betalende har sin årsak i bompengeavgift og prisøkninger. Det er altså mange som ikke lenger har råd til å dra på Badeland? En enslig mor med fast jobb er muligens en av disse? Det må i så fall oppleves som veldig urettferdig?

Det er imidlertid veldig fint at Tymi kun forholder seg til dokumenterte påstander; og ikke til synsinger og meninger. Det understreker han i sitt innlegg. Han hevder å kunne dokumentere at 302 barn har hatt «enormt mye glede og nytte i de fem månedene tiltaket har vært i effekt». Jeg trodde at det i første rekke var voksne som benyttet tilbudet, og visste ikke at disse barna er blitt spurt om hvordan de opplevde dette. Jeg ber Tymi om å legge frem dokumentasjonen på de siterte påstandene. Det vil få oss som er skeptiske, og som oppfatter tiltaket som utilbørlig forskjellsbehandling, til å bli atskillig mer positivt innstilt.