Ofotbanen er ikke en «Narvik-sak»

Av

De som ser på Ofotbanen som en «Narvik-sak», vet ikke hva de snakker om. Ofotbanen er viktig for hele Nord-Norge, men overses totalt. Av Nord-Norge.

DEL

AproposDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er svært positivt at det i statsbudsjettet settes av 10 millioner kroner til en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for å utvikle transportløsninger i Nord-Norge. Høyre lovte før valget at de ville ha en transportplan for Nord-Norge for å se hele transportbehovet i nord under ett.

Det er en veldig fornuftig tilnærming, for det er et stort og økende behov for utbedring av transportårene i, gjennom og ut av Nord-Norge. Og det er ikke ett sted skoen trykker. Det er mange flaskehalser i nord for godstransport, og derfor er det godt å se at de 10 millionene skal brukes til å utrede både vei og bane, fly og skip, persontransport og gods. Det loves fra Høyres side å bruke «store penger på å forbedre infrastrukturen i nord», og da må behovene ses i sammenheng.

Det er derfor skuffende å se at regjeringen føler at de må legge til «dette inkluderer Nord-Norgebanen» når nyheten om KVUen ble sluppet i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet denne uken. Skuffende fordi Nord-Norgebanen har fått urettmessig mye oppmerksomhet i ukene før, under og etter valget. Hva med veiene fra Senja og inn til E6, der det kjøres en betydelig mengde fisk hver dag som skal over Bjørnfjell eller videre over Ofotbanen? Hva med veiene fra Vesterålen? Hva med tollstasjonen på Bjørnfjell? Og hva med Ofotbanen? Kunne det ikke like gjerne stått «dette inkluderer Ofotbanen», eller «dette inkluderer Hålogalandsveien»?

Forkjemperne for Nord-Norgebanen tror de bryr seg om Nord-Norge når de argumenterer for en forlengelse av jernbanen fra Fauske til Tromsø». Det er det motsatte som skjer. Ved å rope høyt om en jernbane som ikke kommer til å løse noe som helst, har de klart å vende fokuset vekk fra de utfordringene Nord-Norge og Norge faktisk har. 95 prosent av all sjømat i Norge eksporteres, og mengden og behovet for effektiv og rask transport ut til verdensmarkedene øker. For å løse dette kommer Nord-Norgebanen nesten helt sist i rekken av tiltak som må prioriteres.

Når man i Jernbanedirektoratets utredning om Nord-Norgebanen skriver at man også vurderer en sidearm til Harstad fordi byen er «sentral i fiskerinæringen», og man i Tromsø peker på viktigheten av å få en «Tromsbane» med Tromsø som start/endestasjon på grunn av behovet for fisketransport ut i verden, viser det hvor skivebom hele Nord-Norgebanen er. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier til Nord 24 at «Tromsø og Harstad har mindre behov for sjømatnæringen når det kommer til transport av sjømat».

Å bry seg om Nord-Norge gjør man først når man ser på de flaskehalsene vi allerede har her. Veier er nevnt, og døgnåpen tollstasjon på Bjørnfjell er også viktig. Men det meste av fisken som fraktes ut i verden går over Ofotbanen. Her begynner det å flaske seg til, og heller ikke i år ble det satt av penger i statsbudsjettet til forlengning av krysningsspor på Narvik stasjon. «Regjeringen svikter nordnorsk næringsliv i sitt behov for tilgang til grønne transportløsninger. De har ikke skjønt omfanget av sjømat som skal ut fra nordre Nordland og Sør Troms», sa stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) til Fremover da statsbudsjettet ble lagt fram og null kroner ble gitt til Ofotbanen.

Når jernbane i nord nå skal diskuteres, dreier alt seg om Nord-Norgebanen. Og for oss i Narvik er det håpløst å skulle nevne Ofotbanen uten å bli tatt for å være egoistiske, eller for å «mangle evnen til å se forbi Orneshaugen», som Gunnar Thraning i Tromsø skriver i et leserinnlegg på Nordnorskdebatt.no og i Fremover.

Han foreslår å innlemme Narvik i Troms og sier at Troms ikke kan leve med at «våre folkevalgte ikke har noen innflytelse på utviklingen i malmbyen». Thraning har kanskje et poeng når han hevder at fylkespolitikerne i Nordland ikke gir Ofotbanen nok drahjelp for å oppfylle det potensialet som ligger i Ofotbanen for hele Nord-Norge. Men det har jammen ikke politikerne i Troms heller særlig øye for.

95 prosent av all sjømat i Norge eksporteres, og mengden og behovet for effektiv og rask transport ut til verdensmarkedene øker. For å løse dette kommer Nord-Norgebanen nesten helt sist i rekken av tiltak som må prioriteres.

Mens Thraning og sikkert flere med ham ser på Narviks rop om Ofotbanen som et arbeid for å mele byens egen kake, har vi i Narvik gjentatte ganger, i flere fora og over flere år forsøkt å peke på viktigheten av å utvide kapasiteten på Ofotbanen for hele Nord-Norge. Ikke for Narvik alene, men for hele landsdelen nord for Saltfjellet.

Det er vanskelig å akseptere at Ofotbanen til stadighet ses på som en Narvik-sak og ikke som en sak som angår både Norge-Norge og hele landet for øvrig.

I Narvik ser vi fram til at arbeidet med konseptvalgutredningen skal starte, og ikke minst konklusjonen når den en gang foreligger. Der forventer vi at Ofotbanen får den plassen den fortjener. Som en transportåre ut i verden for hele Nord-Norge.

God helg!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken