HVEM ER DET SOM KOLONISERER NORGE?

Av
DEL

LeserbrevSameaktivistene har laget sin egen virkelighet, hvor nordmenn blir betegnet som «kolonister». Og parolen er. «Vi skal ta tilbake det landet vi mistet».

Urfolk benevnelsen er bærebjelken i samepolitikken i Norge.

Regjeringens begrunnelse for denne benevnelsen er vagt formulert: Samene var her før nåværende grenser ble etablert. Altså i 1751 og 1826. Ja hvem av folkegruppene på nordkalotten var ikke det?

Det vises aldri til noen vitenskapelig begrunnelse for påstanden om at samene kom først til området.

Arkeologien blir brukt som bevis på at samene kom først til nordkalotten. Det er bare en hake ved denne påstanden, arkeologien kan ikke si noe om hvem disse steinaldermenneskene var.

Antropologene Johan Torgersen og Bernhard Getz, (1959) Skriver at allerede før «Nyelv- skallen» funnet i 1939, datert til år 4655+-165 BC, (beskrives som nordisk). «Var det på det rene at Finnmark hadde vært bebodd av en urnordisk befolknings type».

Ottars beretning til den engelske kong Alfred, ca. 890.e.Kr. er den tidligste nedskrevne beretningen fra en som bodde lengst nord i Norge.

Han gir en omfattende beskrivelse av geografien og levesettet her nord. Han beskriver sine mange sjøreiser, både sine reiser til Hvitesjøen og handelsreiser til «Skiringssal» /Kaupangen ved Larvik.

Lokaliseringen av Ottars gård er det store strids temaet. Sameideologene vil plassere hans gård så langt sør som mulig, Malangen og /eller Lenvik. Alt nord for hans gård var derved «Sameland».

Om en bruker Ottars beskrivelse i sin Bjarmelands ekspedisjon, samt hans beskrivelse av sine reiser til «Skiringssal. Ragnar Thorstvedt som har erfaring med seilas med vikingetidens handels/ekspedisjons båt «Knarren», bekrefter at den holdt en på fart på 3-3,5 knop.

Om en sammenholder dette med de distanser og tid som Ottar beskriver. Blir det vanskelig å komme utenom at Ottars gård må ha ligget i området Loppa eller Sørøya.

Ottar beskriver også hvilke mennesker som bodde på nordkalotten, han nevner nordmenn, daner, svener og kvæner som beboere i Skandinavia.

Han nevner en gruppe «finnans» som driver jakt om vinteren og fiske om somrene, inne i fjordbunnene i de østlige områdene han passerte på sin Bjarmelands ferd. Disse «finnans» snakket omtrent samme språk som bjarmerne.

Han nevner i sin beretning intet om samer, fjell-finner, rein-finner eller flytt-finner som beboere i Skandinavia.

Det er vanskelig å se hvordan Ottars beretning kan brukes som bevis på at samene var de første beboerne på Nordkalotten.

I oversettelsen (NOU 1984.18 s.643), i denne oversettelsen av A.O. Sandvoll er det gammel engelske ordet» finnans» oversatt til same, det er tradisjonelt blitt oversatt til «finner». Det gammel engelske ordet «man» blir oversatt til nordmann. Fritjof Nansen oversetter det med menneske.

Ottar forteller at han hadde 600 tamme rein, hvor av 6. var «lokke rein» som bruktes til å fange ville rein med. Det betyr at det ikke fantes nomadisk reindrift på hans tid.

Den nomadiske reindriften oppstod vel først ved 1600 tallet da begynte det å strømme inn klager fra bøndene i Finnmarksfjordene om at reinen ødela jordbruksområdene deres.

Fakta om områdene i Nordland og Troms, er at disse områdene har vært i privat eie i århundrer. I 1666. Overtok Joachim Irgens krongodset Nordland og Troms, det såkalte Irgensgodset. Området ble senere solgt og eies i dag av private grunneiere.

Reineierne som i dag driver med rein i Troms og Nordland, kom til områdene på 1950, 1960 og 1970 – tallet.

Dette viser vel tydelig hvem som koloniserer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags