I Norge er det vedtatt 39 jervekull i året. Klarer ikke jerven å familieplanlegge seg under dette nivået mener Stortingsflertallet at arten skal begrenses gjennom lisensjakt –og hiuttak.

Hiuttak høres kanskje ikke så dramatisk ut, men det foregår ved at jegere midtvinters graver seg inn i den diende jervehunnens hi og slår i hjel hennes forsvarsløse unger. Denne praksisen er stikk i strid med vanlig jaktpraksis, der dyr er fredet i perioden de får unger.

De Grønne mener dette er en uetisk avlivningsmetode som vitner mer om middelalderens metoder enn statlig viltforvaltning i en moderne velferdsstat.

Hiuttak er totalt uakseptabelt og at skattebetalernes penger går til å subsidiere en jaktform som til de grader bryter med normal jaktetikk er vanskelig å forstå. At Norge benytter Statens Naturoppsyn (SNO) til å gjennomføre slike avlivningsmetoder er svært betenkelig. Det er ugreit at ansatte i SNO blir tvunget til å gjennomføre avlivningsmetoder som bryter mot deres egne etiske standarder og faglige vurderinger.

Statssekretær Atle Hamar fra Venstre forsvarer ovenfor NRK 21. februar overraskende nok jaktmetodene og forklarer at hensyn til beitenæringa må gå foran.

Fra 2001 til i dag er det gjennomført 142 hiuttak i Norge, noen år har 17 kull blitt avlivet på denne måten. Også Nordland skjer «jakt» på denne måten.

Miljøpartiet De Grønne fremmer nå et forslag på Stortinget om forbud mot hijakt. Så får vi se hva de andre partiene mener om det etiske i en slik "jaktform".

Vi må ha en rovdyrforvaltning som følger samme etiske standarder som øvrig jakt.