Konsekvensutredning er en del av en åpningsprosess

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevMorten Selnes krever i Avisa Nordland 23 August at Lofoten, Vesterålen og Senja må konsekvensutredes. Selnes forsøk i sitt innlegg å forklare hva en konsekvensutredning er og hvordan ting henger sammen. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har brukt mye tid energi og spaltemeter på nettopp samme oppgave. Helt siden stiftelsesmøtet i 2009 har det vært en prioritert oppgave å formidle at en konsekvensutredning er en del av en åpningsprosess. Vårt krav om vern av disse svært produktive og sårbare havområdene fra petroleumsvirksomhet baserer seg på kunnskapsinnhenting og en klar oppfatning av at det ikke er mulig å unngå store interessekonflikter mellom petroleumsvirksomhet og fiskerier på den smale sokkelen.

Olje og energidepartementet skal i en konsekvensutredning sette sammen allerede innhentet kunnskap for å se på hvordan man kan tilrettelegge for petroleumsvirksomhet. Altså om man ønsker oljevirksomhet i de sårbare og produktive havområdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja vil man nødvendigvis være for en konsekvensutredning etter petroleumsloven.

Vi mener vi har kunnskap nok til at kravet om konsekvensutredning skal legges bort slik at all politisk energi kan legges i å utviklede det store potensialet i marine næringer i regionen.

Kunnskapsmengden som foreligger i de bortimot hundre rapporter som er utarbeidet for dette havområdet er langt mer omfattende enn det som ligger til grunn for noen av de konsekvensutredningene som er gjort etter petroleumsloven. Og kunnskap om viktige forhold for blant annet oljepåvirkning egg og yngel til ulike fiskearter oppdateres stadig. Siste klare anbefaling fra Havforskningsinstituttet er at disse områdene må holdes fri for petroleumsvirksomhet.

Morten Selnes etterlyser kunnskap om de samfunnsmessige utfordringene regionen står overfor og konkrete tiltak regionen står overfor. Vi mener disse spørsmålene er godt belyst i den omfattende rapporten Framtid i nord som ble publisert i 2014. I denne rapporten ble potensialet for framtidig verdiskapning for og sysselsetting i de marine næringene (sjømat), reiselivet, fornybar energi, mineralnæringen og annen industri og virksomhet i Nord-Norge nøye vurdert. En av konklusjonene peker på muligheten for en firedobling av ansatte i marine næringer fram mot 2050 med riktig innsats. Rapporten peker på at behovet for arbeidskraft vil være den største utfordringen.

Selnes sier at man burde gjennomført en omfattende KU-pakke både for LoVeSe og andre regioner som sliter med befolkningsnedgang. Her mener jeg Selnes blander kortene. En konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja handler om å legge til rette for oljevirksomhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags