Ingen privatisering av strømeksporten!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevRødt Nordland har tidligere uttalt seg mot Stortingets endringer i energiloven som tvinger kraftselskapene til å innføre en konsernmodell. Vi har også markert motstand mot Høyres forslag om å delprivatisere Statkraft. Nå er det privatisering av Statnetts enerett til utbygging av utenlandskabler som står for tur. Regjeringen har arbeidet lenge for å tillate private aktører å bygge, eie og drive utenlandskabler. Etter et møte i energi- og miljøkomiteen på Stortinget 11. oktober ble det klart at Venstre støtter forslaget. Dermed har regjeringen sikret seg flertall. KrF støttet opprinnelig forslaget, men vil gjøre en ny vurdering. Både Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, LO og Norsk Industri har advart mot lovendringen.

I utgangspunktet er eksport av vannkraft til Europa både dårlig klima-, distrikts- og næringspolitikk. Det betyr å undergrave mulighetene for industriutbygging og verdiskaping for kommende generasjoner – særlig i distrikts-Norge.

Fram til i dag har Statnett eid og driftet alle sjøkablene til Europa, og sikrer at inntektene fra kablene dekker kostnader i det norske nettet og hindrer enda høyere nettleie. Jo flere kabler som bygges mellom Norge og Europa, jo høyere utgifter både i kabler og innenlands nett som koster både penger og urørt natur. Det betyr også lavere inntekter både fra dagens kabler og de som blir bygd i framtida. Det vil føre til en eksplosiv vekst i nettleien i årene fremover. Og vi vet jo hvem som rammes av det.

Det regnes ca. 25 prosent strømtap i nettet ved eksport til Europa. Hvem skal betale nett-tapet når dette privatiseres? Jo selvsagt vanlige husholdninger og næringslivet i distriktene. I tillegg må vi betale for et strømnett innenlands som tåler belastningen av eksport av et stort volum med et stort nett-tap ved overføring. Dette betyr også høyere nettleie. Er det stor prisforskjell på strømmen mellom Norge og Europa, vil vi ha høye inntekter. Er det små prisforskjeller, blir inntektene fra kablene lavere.

Strømmen er gjort til en vare der prisen fastsettes i et marked ut fra både eksportvolum og økt prispåvirkning fra Europa. Begge disse faktorene vil presse opp strømprisen. Sett i et miljø/klima-perspektiv er dette også en forkastelig politikk. Nok en gang ser vi hvordan private profitører skal få sugerør i fellesskapets kasse. To av hjørnesteinene i norsk energipolitikk er nå under angrep. Rødt mener at eierskapet og inntektene fra krafta og naturressursene våre skal utnyttes til fellesskapets beste. Derfor har vi vært og er mot utbygging av kraftkabler til Europa. Dette blir enda verre når Statnetts enerett oppheves, og private aktører som utelukkende tenker profitt slipper til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags