Ikke permitter dem!

Av

Det er fortsatt nok å henge fingrene i for kommunalt ansatte, og sløsing med ressurser å permittere dem.

DEL

an på lederplassSå langt har det vært stor fokus på hvordan restriksjonene i forbindelse med koronaepidemien rammer næringslivet. Det er naturlig, næringslivet er en nøkkel til både verdiskaping og et velfungerende samfunn.

Men også norske kommuner spiller en sentral rolle, ikke minst som hovedleverandør av viktige velferdstjenester for sine innbyggere.

Kommunene er også en viktig oppdragsgiver for private leverandører, håndverkere og andre bedrifter. Går norske kommuner i stå, vil det derfor både ramme innbyggerne og det lokale næringslivet hardt.

Det er derfor svært viktig at Stortinget nå har fått på plass en støttepakke for kommuner og fylkeskommuner på rundt fem milliarder kroner.

Men kommunene har også et selvstendig ansvar. Selv om de nå taper store inntekter, er det avgjørende at de i så stor grad som mulig opprettholder normal aktivitet. Ja, på enkelte områder bør de trappe den opp. Det finnes en rekke vedlikeholdsoppgaver man kan ta fatt på. Det vil både kunne gi arbeid til egne ansatte og private bedrifter i en krisetid.

Da er det betryggende at kommunene i Salten så langt ser ut til å ta dette ansvaret. Til AN sier for eksempel rådmann i Bodø Rolf Kåre Jensen at man ikke har planer om noen permitteringer, selv ikke i kommunale foretak der store brukerinntekter er borte.

Dette synes å være holdingen i de fleste kommuner, men senest for noen dager siden gikk Høyre og Frp i Tromsø ut mot at kommunen fortsetter med samme bemanning, til tross for at for eksempel skolene er stengt. Heldigvis synes søsterpartiene i Salten å ha mer fornuft.

Kommunalt ansatte lønnes allerede av det offentlige, så å sende dem på Nav sparer ingen ting. Det skyver belastningen over på staten, men det blir uansett skattebetalerne som tar regninga. Dessuten vi det raskt overbelaste Nav og gå ut over grupper som trenger deres hjelp mye mer enn de som har offentlig lønn fra før.

Men dette krever også at de kommunalt ansatte er med på dugnaden. Om jobben de har hatt til nå er borte, må de være villige til å ta et tak andre steder. Som når Stormen-ansatte tar seg av vakthold på kommunale sykehjem.

Det skal der ha all ære av, og det bør være et forbilde for andre. Kommunene bør dessuten bruke tiden til å planlegge utbygginger og vedlikeholdsprosjekter som kan startes raskt når restriksjonene heves.

For det vil skje en gang, og da må vi være forberedte om vi skal komme oss over krisen raskt. Så det er fortsatt nok å henge fingrene i for kommunalt ansatte, og sløsing med ressurser å permittere dem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags