Gå til sidens hovedinnhold

«Sharing the Arctic Spirit»

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Synkende deltakelse i frivillig sektor har vært en tendens de siste årene. Frivillige lag og foreninger mister medlemmer og rapporterer og lavere engasjement lokalt. Det er vanskelig å få folk til å stille opp på frivillig basis. Spesielt små lokale idrettslag føler på denne problematikken. Det kan virke som det er blitt vanskeligere å drive idrett på tradisjonelt norsk vis, hvor frivillig arbeid er helt sentralt for at idrettslaget skal bestå. Hverdagen er mer hektisk og stressende både for voksne og barn. Mange føler på tidsklemma og har ikke tid til å gjøre en jobb for det lokale idrettsmiljøet. I små byer og tettsteder blir kanskje spesielt aktiviteten i lokale idrettslag sårbar. Det er mange eksempler på idrettslag som blir lagt ned fordi ingen overtar når den lokale ildsjelen gir seg.

I tillegg til at det har blitt vanskeligere å få folk til å stille opp frivillig, er frivillige organisasjoner preget av en samfunnsutvikling mot en stadig økende grad av profesjonalisering. Økende profesjonalisering er et utviklingstrekk i både frivillig og offentlig sektor. I barne- og ungdomsidretten ser man blant annet eksempler på slik profesjonalisering gjennom en større forventning til innkjøp av dyrt toppidrettsutstyr og talentselektering og topping blant yngre barn.

Den norske idrettsmodellen er bygd på frivillighet og dugnad. De fleste lokale idrettslag har ikke økonomi til å betale profesjonelle trenere eller daglige ledere for dens slags skyld. Driften av norsk idrett er fortsatt totalt avhengig av arbeid på frivillig basis. Da er det godt å vite at frivilligheten enda står sterkt i Bodø og Nordland. Det fremste eksempelet på dette akkurat nå er arbeidet som legges ned i det kommende mega-arrangementet Barents Summer Games.

I fjor ble det klart at Norge skulle arrangere Barents Summer Games september 2017. Dette er første gang Barents Summer Games arrangeres i Norge. Bodø Idrettsråd og Nordland Idrettskrets har fått i oppdrag av Barentsidrettens samarbeid (Barents Sport Committee) å arrangere årets største idrettsfest i Barentsregionen. Målet med Barents Summer Games er å fremme samarbeid, vennskap og kulturutvikling i Barentsregionen. Det skal være en møteplass for utøvere, trenere og ledere fra Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og Nord-Russland.

1.–3. september møtes over 1000 deltakere fra 15 ulike idretter og 4 nasjoner i Bodø. Dette er helt unikt. Som idrettsarrangement er dette (antakeligvis) det nærmeste Bodø by noen gang vil komme å arrangere et OL. For å gjennomføre dette internasjonale idrettsarrangementet samarbeider Nordland Idrettskrets og Bodø Idrettsråd med 15 lokale idrettslag. Disse idrettslagene er tekniske arrangører for sine idretter under Barents Summer Games. Hver av Bodø-idrettslagene legger ned hundrevis (om ikke tusenvis) av timer med dugnadsjobb i planleggingen, oppkjøringen og gjennomføringen av Barents Summer Games.

I tillegg til den enorme dugnadsånden fra bodøidretten trengs innsatsen til ca. 300 frivillige gjennom helga når konkurransene avholdes. De frivillige skal være alt fra løypevakter til tolker. Med andre ord: uten frivillighet innsats hadde det ikke vært mulig for Bodø å arrangere Barents Summer Games. Bodø idrettsråd og Nordland Idrettskrets er totalt avhengige av sine 15 lokale og frivillige arrangørklubber.

Bodø (og Nordland) har god grunn til å være stolte av dugnadsånden i sine lokale idrettslag. I en samfunnstid som hyller det perfekte, det individuelle og enkeltmenneskers prestasjoner, er det lett å være egoistisk. Bodø og Nordlands engasjement i Barents Summer Games viser at det fortsatt er mange i regionen vår som ser verdien i å legge ned frivillig arbeid for at barn og ungdom skal vokse opp med gode opplevelser i Barentsidretten.

Kommentarer til denne saken