Hysteriets tidsalder

Av
DEL

LeserbrevHysteriets tidsalder
Sortland den 12.03.2020 - Egil O. Enåsen
Vi lever i hysteriets tidsalder, påstår noen. Blant flere fenomener peker de på de klimareligiøses hysteriske streben etter å legge lokk på enhver diskusjon. Nidkjærheten til de klimareligiøse bunner kanskje i en reell frykt, fordi faktiske observasjoner ikke stemmer med modellene til Store Bror Klimapanel. Eller er kanskje de og slett er redde for å miste grepet om hva folk blir fortalt? Det er nå dannet en motbevegelse i Norge, ei Facebook-gruppe som ble opprettet 7. februar i år og nå nærmer seg 173.000 medlemmer, som alle er lei klimahysteriet.
De klimareligiøse mobberne
De siste førti årene har vist at klimareligiøse aldri går av veien for å mobbe, angripe person i stedet for sak, stanse bevilgninger til forskning eller på annen måte presse dyktige forskere, som opponerer mot Store Bror Klimapanel, ut av yrkeslivet. De to siste ofrene er klimatologen Judith Curry og isbjørnforskeren professor Susan Crockford.
Generelt er proselyttene til Store Brors Klimapanel beryktet for ufine karakteristikker av enhver som tenker annerledes enn dem. Noe av det groveste den siste uken er en klimaproselytt som sa offentlig at "Jeg er glad for Coronaepidemien, for da kan kanskje flere gamle klimafornektere dø".
De klimareligiøse krever nemlig at alle borgere skal vise en blind, tanketom tro på dogmene fra Store Bror Klimapanel. Det å uttrykke tvil på Store Brors vitenskapelige grunnlag, er kriminelt i deres øyne, en synd som får dem til å rope på en inkvisisjon!
Forskerne under IPCC-arbeidene
En undersøkelse den senere tid avslørte at det bare er ca 20 forskere som faktisk støtter konklusjonene til Store Bror Klimapanel sine Asessment-rapporter. De aller fleste forskerne som deltok, bidro bare til bakgrunns-arbeidet til rapportene. Mange av dem trakk seg underveis eller rett etterpå fordi de tok avstand fra den sterkt politiserte prosessen. Dessverre står de nå som gisler for det politiserte Store Bror Klimapanel.
Det proselyttene påstår er altså rett og slett galt: Bare et fåtall av forskerne som har deltatt i forarbeidet støtter konklusjonene i Store Brors "Summary for Policymakers". Likevel påstår proselyttene at Store Bror har et par-tre tusen dyktige forskere bak seg og at en derfor plikter å tro på Ham. Slik fornekter de et vitenskapelig prinsipp om åpenhet om prosesser og metode.
Antall forskere er ikke gyldig bevis
De klimareligiøse ignorerer også at det å argumentere med at et stort antall forskere som bevis på vitenskapelig kvalitet, faktisk er en logiske feil, er propaganda. – Både leg og lærd trodde på hekseri på 1600-tallet, men det at mange trodde det samme, var heller ikke den gangen noe bevis for at fenomenet fantes. Og helt uten sammenligning forøvrig er dette samme typen argument som Herman Göring brukte da han spurte "Kan 30 millioner tyskere ta feil?"
Klimareligiøse fortier også det historiske faktum at det ytterst sjelden var de store massene av forskere som drev vitenskapen framover; den æren tilhører de få som våget å stille spørsmål, som våget å opponere mot Akademias vedtatte dogmer, våget å stå på siden av flokken av proselytter!
Hvor hadde vel astronomien vært om ikke Galileo Galilei hadde talt imot Ptolemais sitt Jord-sentriske univers og publisert boka Sola er sentrum i universet? Hvor hadde legevitenskapen vært uten at Ignaz Semmelweiss hadde insistert på at kollegene måtte vaske hendene etter obduksjoner, før de gjorde kliniske undersøkelser av fødende kvinner?
Vitenskapelige spørsmål avgjøres kun av empiri, ikke av sosiologiske faktorer! Hvorfor insisterer da de klimareligiøse på at all verden må dele deres gruppetenkning?
Selvsagt påvirker menneske klimaet
Selv er jeg slett ikke klimafornekter, jeg vet at vi alltid har hatt klima og at det begynte milliarder av år før 1850, men jeg fornekter at Store Bror Klimapanel og Hans proselytter har monopol på å definere hva klimavitenskap er.
Bare så det er sagt: Det er ingen i dag som diskuterer om mennesket påvirker klimaet eller ikke. Selvsagt gjør vi det! Vedsanking, jord- og skogbruk, grøfting av vassdrag, av veier, flyplasser, kaianlegg, tettsteder og byer påvirker absolutt klimaet lokalt og kanskje regionalt.
Det kan faktisk hende at mennesket i dag påvirker global temperatur også, men spørsmålet er: Hvis vi gjør det, er da påvirkningen større enn unøyaktigheten i målingene? Og hvis påvirkningen skulle være målbar, har den overhode noen negativ betydning for framtida vår?
Alle de ni tidligere varmeperiodene etter siste istid var æraer med oppblomstring på alle nivåer, ikke undergangstider! Dessuten påviste professor emeritus i astrofysikk, Jan-Erik Solheim nylig i et forsøk at CO2 faktisk fungerer som en termostat som kjøler ned i stedet for å varme atmosfæren.
Vinterens observasjoner viser
Pr. mars 2020 viser observasjoner blant annet: Ingen global oppvarming på mer enn 18 år, synkende global temperatur siste 4 år, ingen orkan over kategori 3-4 i USA på 10 år, mange kulderekorder fra perioden 1870-1910 er tangert eller slått i løpet av vinteren 2019-2020, snømengden på nordlige halvkule er 300 Gigatonn over normalen (1982-2012), mengden is i Arktis øker igjen og er på normalen (1981-2010) og breene på Grønland, Island og andre steder vokser igjen for andre eller tredje året på rad. Er dette vær eller uttrykk for global avkjøling?
" Det som ikke bør være …"
Men som Hans Wilhelm Steinfeld sier om dagens norske mentalitet: "Det som ikke bør være – det eksisterer ikke». Det er faktisk den måten de klimareligiøse verden over agerer på også! Deres Sannhetsministerium skjuler observasjoner de ikke liker og redigerer klimahistorien ved å jukstere sett etter sett med temperaturdata for at de skal kunne tviholde på sin ensrettende, hysteriske fortelling om truende menneskeskapt global oppvarming:
Climategate: "We must hide the decline" ("vi må skjule nedgangen") skrev de klimareligiøse om Den lille istiden i e-postene fra East Anglia University. Hensikten var å skape et falskt inntrykk av moderne oppvarming. Å tukle med datagrunnlaget er en direkte anti-vitenskapelig praksis.
… Eller som "klimatologen" Stephen Schneider sa: "... Vi er nødt til å tilby skremmende scenarioer, lage forenklede, dramatiske uttalelser og tie om enhver tvil vi måtte ha. Hver av oss må bestemme hva som er den rette balansen mellom å være effektiv og å være ærlig".
De klimareligiøse balanserer fortsatt!
Klimaindustri til 1,5 billiarder dollar pr år
Hvorfor får de lov holde på? Jo, klimaindustrien dreier seg om makt og penger og bare det! Klimaindustrien alene er verdt 1,5 billiarder dollar pr år på verdensbasis!
Det denne industrien leverer til massene er kalkyler bygd på et svært tvilsomt datagrunnlag, hysterisk alarmisme, og kamp mot kapitalismen kamuflert som tiltak for å fjerne et imaginært farlig utslipp av en livsnødvendig gass, som utgjør 0,04 % av atmosfæren. Klimaindustrien leverer ensretting og sensur, den er slett ikke udemokratisk; klimaindustrien er direkte anti-demokratisk, akkurat slik Vaclav Havel sa! Derfor protesterer over 173.000 nordmenn i dag mot "Store Bror-fanatismen"!
Jeg og mange med meg fornekter rett og slett Store Bror sin Lysenkoisme, avviser at Store Bror Klimapanel har rett til ensidig å definere hva klimavitenskap er.
Avisredaksjonene
Landet vårt trenger slett ikke tvang til klima-enighet, ikke de klimareligiøses mobbing, krokodilletårer over oss "dissidenter", skittkastingen eller yrkesforbudene. Når da avisredaksjoner vegrer seg for å publisere innlegg som er kritiske til dogmene til "Store Bror Klimapanel", er det all grunn til å bekymre seg for demokrati og talefrihet. Da er vi allerede under de klimareligiøses tanke- og meningsdiktatur!
Mange advarer faktisk i dag om at Vesten er på vei inn i et fullt diktatur av ikke-valgte oligarker med klimatroende, "grønne hjerner". Det er delvis en følge av at Main Stream Media har valgt side, sluttet med kritisk journalistikk når temaet er klima, sluttet å opponere mot opplagte usannheter og overdrivelser, har glemt historiefaget og sluttet å avdekke forsømmelser og forbrytelser gjort i klimaets navn. Slik fremmer MSM sensur i stedet for ytringsfrihet.
Fortsetter dagens utvikling, vil det ikke vare mange årene før det eneste som mangler er Tankepolitiet og Glemselspatruljene før Norge er helt over i George Orwells 1984-univers.
Hva Norge trenger
Barns våre skulle ikke behøve å være redde for å sovne eller slite med nattlige mareritt på grunn av angst fordi de utsettes for hysterisk klimapropaganda i skolene. Norge trenger slett ikke hysteriske, bastante krav om å stole på det gjennom-politiserte Store Bror Klimapanel, verken det under FN eller under regjeringen i Norge. Det Norge sårt trenger er mye mer fakta og en helt åpen og fri klimadebatt, slik at barna igjen kan få lov å eie tro på framtida.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags