Hva med å lytte til fiskerne, Senterpartiet?

Bård Ludvig Thorheim mener Senterpartiet har lagt seg for nært Sosialistisk Venstreparti

Bård Ludvig Thorheim mener Senterpartiet har lagt seg for nært Sosialistisk Venstreparti Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet var all grunn til å stille spørsmål ved kvotemeldingen etter Riksrevisjonens rapport. Men når regjeringen nå skal følge opp samtlige kritiske punkter, og opposisjonen ikke har noe reelt alternativ å komme med, lyder det hult når stortingsrepresentant Siv Mossleth i AN 6. mai sier hun vil «sende meldingen i retur».

Jeg sympatiserte i grunnen med opposisjonens standpunkt for en stund siden i at vi burde ta oss mer betenkningstid i en så viktig sak. Men etter å ha studert opposisjonens kritikk, så peker den altså ikke på noe klart alternativ som svar på Riksrevisjonens rapport. Da faller poenget om utsettelser bort.

Det er kanskje ikke så rart at det mangler et klart motsvar, og at opposisjonen ikke er samstemt. SP satt i regjering i åtte av årene som Riksrevisjonen tar for seg, altså mer enn halvparten av perioden. SP og regjeringspartnerne på venstresiden hadde alle muligheter til å gjøre endringer da. Men gjorde det ikke.

La meg slå fast at vi alle er enige om at for mye konsentrasjon av kvoter og eierskap ikke er bra. Det finnes også solid norsk lovverk som setter klare begrensninger for en slik utvikling, og vi er adskillig bedre på dette området enn sammenlignbare fiskerinasjoner som Island og Færøyene. Vi er også enige om at mer fisk bør videreforedles i Nord-Norge.

Det kanskje mest interessante med Mossleths innlegg er derfor bekymringen hennes for økt utenlandsk eierskap. Jeg måtte lese det to ganger, for her skurrer det.

Vi vet fra før at SP vil øke beskatningen på norsk eierskap, som misvisende går under navnet formuesskatt. Høyre vil fjerne den. SP vil altså gi utenlandske eiere en enorm konkurransefordel fremfor norske. Og så er hun bekymret for økt utenlandsk eierskap? Det er ingen andre land i verden som driver med slik selvskading og SP vil ha mer av det.

Og når SP vil at fisket skal gi flere arbeidsplasser og ringvirkninger i lokalsamfunnene, vel så ønsker vel alle det, men spørsmålet er hvordan man kan oppnå det og fortsatt opprettholde en lønnsom og livskraftig næring. Dette spørsmålet er langt mer komplisert enn en oppstilling av kapitalinteresser mot kystbefolkning.

Regjeringen har valgt å spørre fiskerne til råds og deres organsisasjoner, og å følge opp deres tydelige råd. I tillegg vil dette spørsmålet utredes nøye og følges opp videre. Jeg antar at hvis vi overfører det til en næring SP kjenner bedre, landbruket, vil det ikke være riktig å se helt bort fra rådene fra bøndene selv i utformingen av landbrukspolitikken.

Men SP gjør seg tydeligvis klar til å regjere sammen med Sosialistisk Venstreparti igjen når lønnsomhet synes uviktig og norsk eierskap skal beskattes hardere.

For Mossleth tar svært lett på at fiskeriflåten nå er subsidiefri og lønnsom, at fiskeryrket er godt betalt, rekrutteringen er god, og ifølge Riksrevisjonen er det særlig gode lokale ringvirkninger i f.eks Vesterålen, Lofoten og deler av Finnmark.

Når man hører venstresidens samlede retorikk er det derfor god grunn til å advare om at vi har opplevde andre tider, eksempelvis 90-tallets Nord-Norge med lav lønnsomhet i fiskerinæringen, høy arbeidsledighet og kraftig fraflytting.

I dag er fiskeri bare en av flere næringer i nord som står på egne bein og dermed bidrar til fellesskapet, gir skattekroner, handelsoverskudd, og gir lokale ringvirkninger - men på langt nær nok.

Med lønnsomme og livskraftige næringer som blir lyttet til av politikerne, er vi langt bedre rustet til å motvirke befolkningsnedgang og skape morgendagens Nord-Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags