Gå til sidens hovedinnhold

Kryssing av Alstenfjorden er ingen nytenking og i strid med tidligere signaler

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samferdselsråd Svein Eggesvik lover i AN grundig politisk behandling av saka om framtidig ferge- og hurtigbåttilbud, som skal vedtas i fylkestinget i oktober. Han vil gi alle reisende og næringslivet et bedre tilpassa tilbud i et framtidsretta rutemønster basert på blant annet nye veier og bruer.

Isolert sett er løsningene som presenteres i høringsdokumentet, nærmere bestemt kryssing av Alstenfjorden, ingen nytenking og i strid med tidligere signaler. Fylkestinget juni 2015 gikk for en framtidig løsning med tunnel under Alstenfjorden. Dette såkalte «konsept 3» innebar også en kortsiktig løsning, i påvente av eventuell tunnel.

"Høringsdokumentets fergeløsning for Helgeland, nærmere bestemt kryssing av Alstenfjorden, er ingen nytenking og i strid med tidligere signaler.

Den kortsiktige løsninga blei utreda av et utvalg; «Prosjektet ny ferge- og hurtigbåtstruktur». Utvalget konkluderte med et hovedfergesamband for Dønna og Herøy fra Bjørn til Sandnessjøen. Hovedargumentet var å få ei døgnåpen fergerute med høy frekvens. Utvalget viste til at alle reisende fra Dønna og Herøy skal til regionsenteret Sandnessjøen, eller via Sandnessjøen videre til E 6. Utvalget viste også til «konsept 3» for fastlandsforbindelse, der en forutsetning var opprustning av fv. 828 mellom Dønna og Herøy. «Vi foreslår at dette gjøres snarest mulig», sa utvalgsleder Jørn Sørvig. Da Nasjonal transportplan var sak for fylkestinget i juni var opprustning av fv. 828 ikke løfta fram i saksutredninga. Men et enstemmig fylkesting vedtok å sette opprusting av denne vegen på prioriteringslista.

Etter at brua mellom Dønna og Herøy blei åpna 1999 har vi to parallelle fergeruter fra samme landområdet (Dønna og Herøy) og inn til Alstenøya, med to mils avstand. Noe lignende finnes ikke langs kysten. Her trengs nytenking. Likevel foreslås nå fortsatt to fergeruter over fjorden. Det argumenteres for «større fleksibilitet for befolkning og næringsliv». Betyr «fleksibilitet» at folk som er i regionsenteret kan velge å ta ferga fra byen til Bjørn, eller kjøre to mil sørover til Søvik for å ta ferga til Flostad og kjøre to mil nordover igjen til Bjørn?

Et felles fergesamband for Dønna og Herøy, som foreslått i mars 2016, betyr at reisende fra Herøy til regionsenteret må kjøre to mil på nordvestsida av Alstenfjorden for å ta ferga fra Bjørn rett inn til byen, i stedet for å ta bilen med på ferga fra Flostad til Søvik og kjøre to mil på sørøstsida av den samme fjorden inn til byen. Fergestatistikken viser at vogntogene fra lakseslakteriet på Hestøya gjerne kjører veien til Dønna og tar ferga til Sandnessjøen for å komme raskest mulig til E6.

Fordelen for alle andre reisende er at de kan velge å parkere på fergeleiet og reise kollektivt inn til byen. Det gir mindre press på parkeringsplasser i Sandnessjøen. Derfor gikk Alstahaug kommune i april 2016 inn for hovedfergesamband over Bjørn. For arbeidspendlere, vogntog til og fra lakseslakteriet, andre reisende og næringslivet for øvrig i Dønna og Herøy vil et døgnåpent hovedfergesamband med hyppige avganger gi mye bedre «fleksibilitet» enn videre satsing på dagens to samband.

Et hovedfergesamband over Dønna vil også føre trafikk bort fra kommunesenteret i Herøy. I høring til Nasjonal transportplan viste Herøy kommune til problemene med trafikken gjennom kommunesenteret. «Med en døgntrafikk på ca. 3.000 PBE med blandet trafikk myke trafikanter med stor skolebarnandel og biler er dette en av de mest trafikkfarlige strekninger i fylket», heter det Herøys høringsuttalelse.

Kommentarer til denne saken