Hva skjer når hjerneslaget rammer?

Marita Lysstad Bjerke

Marita Lysstad Bjerke Foto:

Av
DEL

LeserbrevHvert år rammes om lag 12 000 av hjerneslag. Om hjerneslaget skyldes blodpropp eller hjerneblødning vil konsekvensene etterpå kunne bli det samme. I løpet av sekunder endres livet totalt for mange, og varige skader i form av lammelser og talevansker kan oppstå. I tillegg sliter mange med de usynlige utfordringene, som konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker, psykiske utfordringer og ikke minst fatigue – en overveldende følelse av utmattelse.

I anledning verdens hjerneslagdag 29. oktober arrangerer slagenheten ved Nordlandssykehuset i samarbeid med rehabiliteringstjenesten i Bodø kommune og LHL Hjerneslag åpent møte med temaet hjerneslag. Hjerneslag er i dag blålysmedisin. For hvert minutt som går uten at behandling gis, dør om lag to millioner hjerneceller, hjerneceller som har som oppgave å styre bevegelse og muskulatur, førlighet og tale, tankevirksomhet og følelser. Hva skjer i hjernen når du får slag? Hva skjer når du ringer 113 ved symptomer på hjerneslag? Hvordan blir livet etter hjerneslaget? Dette får du høre mer om på møtet tirsdag 29. oktober.

Årsrapporten 2018 fra Norsk Hjerneslagregister ble nylig publisert. Den viser at Nordlandssykehuset behandler alle pasientene sine i slagenhet, noe som er anbefalt i de nasjonale retningslinjene for behandling og rehabilitering av hjerneslag. 96 prosent blir direkte innlagt i slagenhet uten opphold. I tillegg viser årsrapporten at flere enn landsgjennomsnittet får trombolysebehandling ved Nordlandssykehuset, og 79 prosent får trombolysebehandling før det har gått 40 minutter. Dette er gode tall, men vi kan fortsatt bli bedre. Hva kan du og jeg gjøre for å påvirke tallene og statistikken?

Mange husker hjerneslagkampanjen fra 2016 som ble gjentatt i fjor. Har du vansker med å prate, smile eller løfte? Det kan være hjerneslag, RING 113. Mange nøler fortsatt med å ringe etter hjelp, eller de venter for å se om det går over. Mens de venter, får det skadde området i hjernen for lite oksygenrikt blod, og etter hvert dør hjernecellene. Akkurat dette kan du og jeg gjøre noe med. Oppstår symptomer på slag skal du ringe etter hjelp så raskt som mulig. Kommer du raskt til behandling, er det gode muligheter for å løse opp blodproppen som tilstopper blodstrømmen til hjernen ved hjelp av trombolyse, eller å fiske ut blodpropper som ligger tilgjengelig for denne typen behandling. Jo tidligere behandlingen gis, dess bedre er muligheten for å få et vellykket resultat. For all behandling og oppfølging etter akutt hjerneslag er det én ting som påvirker sluttresultatet: Rask behandling gir bedre mulighet for et godt resultat, og dermed mulighet for et bedre liv etter skaden. Budskapet kan ikke gjentas for ofte: Ikke vent og se, RING 113!

For et år siden var jeg på studietur i Danmark i regi av Helsedirektoratet og besøkte ulike institusjoner og kommuner som behandlet personer som var rammet av hjerneslag. Hensikten med studieturen var å se på organiseringen i behandlings- og rehabiliteringsforløpet for de slagrammede, og kanskje ha med seg ideer for å tenke gode tiltak i organiseringen her hjemme. Det var mye nytt å lære, men særlig en ting bet jeg meg merke i; Bodø kommune ble trukket frem av Helsedirektoratet som en eksempelkommune fra vårt eget land hvor rehabiliteringstilbudet oppleves godt om du trenger rehabilitering etter et hjerneslag. Bodø kommune tilbyr rehabilitering på ulike nivåer, både i institusjon, dagrehabilitering og/eller hjemmerehabilitering. I tillegg finnes det i kommunen en rekke tilbud om aktiviteter gjennom frisklivssentralen, frivillige organisasjoner, frivilligsentral, Tusenhjemmet, Turistforening og flere andre, aktiviteter som inviterer oss alle til å komme ut av godstolen og være i bevegelse. Bruk tilbudene som finnes.

Daglig aktivitet med moderat intensitet i 30 minutter minsker risikoen for å utvikle hjertekar-sykdom som høyt blodtrykk og hjerneslag og bidrar til bedre hjernehelse. Å forebygge risikofaktorer, lære å gjenkjenne symptomer på hjerneslag og sørge for tidlig varsling for rask behandling vil redusere konsekvensene av hjerneslag. Ansvaret for dette må vi alle ta. Start allerede i dag!


Referanse:
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/353/resultater
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/1_arsrapport_2018_hjerneslag.pdf


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags