Energiminister uten realisme

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDen største trussel mot det globale miljøet utgjøres i dag av velmenende politikere og miljøvernere, som ikke virker å ha erkjent at Internasjonale regelverk er basert på brutto og ikke netto CO2 utslipp!

Ifølge siste oversikt fra Statistisk Sentralbyrå så var Norske CO2 utslipp 44 millioner tonn. I samme tidsrom tok skogen opp 27,6 millioner tonn. Selv om en tar med det totale antall CO2 ekvivalenter på 54 millioner tonn, så lagret skogen over halvparten! Som utgjør Norges’ beste miljøresurs!

Nye forskningsresultater reiser også helsepolitiske spørsmål. Det er dokumentert at bioprodukter som Polysyklisk aromatiske hydrokarboner (PAH) og fettsyre metylestere (FAME) skader arvematerialet! Mange PAH er kreftfremkallende og FAME har den spesielle kjemiske egen-skapen at den kan trenge gjennom celle membraner i hjernen, lungevev og andre organer. Blandingen av disse to molekyler gjør at FAME og PAH blir til en «trojansk hest» for celler, med kreft som konsekvens.

Etter at 70 % av kontrollen over norske kraftverk gikk over til Nord Pool, ble styringen endret slik at de fleste ikke lengre blir belastet som designet. Informasjon mottatt fra driftsansvarlig for en rekke vannkraft-verk har forklart at leve-tiden på vannturbiner ble redusert med over 80 % etter at hurtig fjernstenging av enkelt turbiner ble iverksatt. Med den konsekvens at trykkpulser opp gjennom rørgatene virvler opp grus i bunnen av vann magasinene. Grusen føres så ned til turbiner i drift og skader skovlene på disse. Det ble utført forsøk med kjeramisk belegg på skovlene, men dette hindret ikke nye skader.

Skulle politikere akseptere at kontrollen med strømforsyningen fortsatt overlates til funksjoner utenfor Norge (og EU), så vil utgiftene til vedlikehold bli mangedoblet og generator kapasitetene redusert. Det går ikke an å drifte norske vannkraftverk på samme måte som utenlandske atom- og varmekraftverk. Norske vannkraftverk må stenges ned i det tempo som de ble konstruert for. Spesielt gjelder dette der vannet har fallhøyder fra 4-500 meter og oppover! (Fra høyde basseng og ned til høytrykksturbinene.)

Politikere som ikke reagerer på ovennevnte, må være forberedt på at de kan få ansvaret for skadene på kraftturbiner / redusert generator effekt som en følge av slitasjen på turbinskovlene. Intetanende bruker vi nordmenn ren vannkraft - tror vi. Men meste-parten av renheten er kjøpt opp av EU-land. Dermed står Norge igjen som storforbrukere av fossil kraft og atomkraft, viser en NVE oversikt.

I 2015 ble det produsert 141,5 TWh (1TWh= 1 milliard kilowattimer) fornybar strøm i Norge, langt mer enn det vi trenger. Forbruket her i landet lå på 130TWh ifølge tall fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE.

Tilsynelatende er alt i sin skjønneste orden.

Likevel er de fleste av oss medansvarlige for at Norge i 2015 sto for et forbruk av 63,3TWh fossil kraft og 34,4TWh kjernekraft - altså hele 75,1 prosent av hele det norske kraftforbruket- ifølge en såkalt vare-deklarasjon utarbeidet av NVE. Dette fordi EU tilbyr shopping av klima-samvittighet. Grunnen er at tyskere, østerrikere, italienere og andre europeere har kjøpt retten til å påberope seg hele 94,664 TWh fornybar, ren kraft fra Norge.

Til oss i Norge gjenstår bare 32,3TWh fornybar kraft etter beregninger gjort i noe som kan fortone seg som et absurd utslag av klimatiltak i EU.

Som ledd i EUs klimapolitikk, med Norge som deltager, er en ordning for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft innført i EUs fornybardirektiv. Det innebærer at kraftprodusenter kan selge opprinnelses-garantier. De garanterer at strømmen du forbruker, stammer fra fornybar kraftproduksjon. Det har norsk kraftbransje solgt i bøtter og spann. I 2015 ble det eksportert 137,87 TWh opprinnelses garantier ifølge Statnett.

Samtidig importerte vi også garantier for bruk av fornybar kraft. Som for å forsterke det absurde, kjøpte vannkraft-landet Norge for eksempel 9,2 TWh i garantier fra Italia i 2015. Og her hjemme er det strømkunder som betaler dobbel pris per kilowatt time for å få garantert fornybar kraft.

Opprinnelsesgarantier følger av EUs fornybardirektiv og er den eneste godkjente måten å deklarere kjøp av fornybar kraft på. Innenfor denne ordningen kan kun kunder som sto for 15 prosent av forbruket i Norge, påberope seg å bruke 100 prosent fornybar energi.

Det virker absurd at vi nordmenn forbruker mye mer fossilkraft og kjernekraft enn vannkraften vi omgir oss med. Fysisk forbruk av kraft og ordningen med opprinnelsesgarantier har ingen sammenheng. Denne garantiordningen er kun en ren markedsbasert sporingsordning, uavhengig av aktuelt forbruk og import / eksport av strøm.

Til oss i Norge gjenstår bare 32,3TWh fornybar kraft etter beregninger gjort i noe som kan fortone seg som et absurd utslag av klimatiltak i EU. Hvorfor skattlegge naturgass som reduserer utslipp av NOx med 92 % og CO2 utslipp med 23 % samtidig som sot blir fjernet?

Alle tiltak som krever energi har dessuten negative konsekvenser i en eller annen form, et eller annet sted! Noe som ikke reflekteres i offentlige statistikker som ikke er basert på Livssyklus analyse i samsvar med den internasjonale st

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags