Det har lenge vært sagt at Norge er det eneste land i verden der tennene ikke er en del av kroppen. I den forstand at det offentlige dekker alt av reparasjoner på kroppen, unntatt tennene. Blir de dårlige må du betale alt selv. Det store unntaket er barn, hvis tenner aksepteres som en del av kroppen. På den måten at det offentlige dekker tannbehandlingen. I Nordland skjer det på 61 tannklinikker, spredt ut over hele fylket. Neste uke skal fylkestinget stemme over et forslag om å redusere disse til 43. Blant klinikkene som da forsvinner er Tverlandet, Misvær, Inndyr, Glomfjord, Engavågen, Tjongsfjord og Kjøpsvik. Forslaget har møtt stor motstand, fordi det vil påføre barn lengre reisetid, foreldre økte utgifter og gjør tanntilbudet verre for svake grupper som eldre og uføre. Mange tusen mennesker blir negativt berørt, og de fleste bor i distriktene.

Fylkesrådet forsvarer nedleggelsene delvis med trangere økonomi, men mener også en mer sentralisert tanntjeneste kan ha positive effekter for tannhelsen. Nordland har ifølge fylkesråd Aase Refsnes (SV) i dag dårligere tannhelse enn resten av landet, og det skal man prøve å endre ved å jobbe mer forebyggende. Det vil si at man i større grad vil jobbe ute der man finner de gruppene fylkeskommunen er pålagt å prioritere; barn, unge og eldre på institusjon. Slik vil man sikre at færre kommer til tannlegen etter at de allerede har fått hull i tennene.

Det er mye fornuftig å si om en sterkere satsing på forebygging gjennom bedre tanntjenester på skoler og institusjoner. Det vil utvilsomt kunne bidra til å redusere behovet for reparasjoner av tennene, og dermed for tannklinikker. Men når dette blandes sammen med behovet for å spare penger blir det vanskelig å utlede hva som er den reelle beveggrunnene for å legge ned alle disse klinikkene. Det overfører dessuten kostnadene ved bedre forebygging på den jevne nordlending, særlig de som har barn med dårlige tenner og bor utenfor sentrum. Vi vet at det er en sammenheng mellom dårlig helse – inkludert tannhelse – og lav sosial og økonomisk status. Dette forslaget vil forsterke disse sosiale skjevhetene, og er det virkelig det et fylkesråd utgått fra venstresiden vil?