⅓ studenter sliter med isolasjon

La oss gjøre noe med ensomheten blant studenter!

La oss gjøre noe med ensomheten blant studenter! Foto:

Av
DEL

LeserbrevEnsomhet er en stor utfordring i samfunnet. I en tid hvor man studerer kan det være spesielt utfordrende. Ofte er det slik at man lar være å søke hjelp fordi man selv ikke vil akseptere at man er ensom.

God psykisk helse er avgjørende for god livskvalitet. Likevel sliter mange studenter med mild- til moderat psykiske helseplager. Så mange som ⅓ studenter sliter med isolasjon og ensomhetsfølelse, i følge en undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet om studentenes helse og trivsel (2018). Ofte er overgangen fra skole til studier årsak til dette.

Fordi det er ikke alle som finner seg til rette i nye studievaner. Så mange som 29 prosent svarer at de kjenner på ensomhet “ofte” eller “svært ofte” i sin hverdag. Negative følelser som dette kan virke demotiverende og gi opphav til mindre livsglede. Derfra kan det bli vanskeligere å arbeide med studier og møter med daglige gjøremål. Svært foruroligende tall som vi i Høyre vil ta ansvar for å gjøre noe med.

Bodø Høyre vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern. Vi mener at innsatsen må settes inn tidligere, og at pasienter og pårørende må få et bedre tilbud. Tilgang på et lavterskeltilbud er en viktig del av forebygging. Derfor vil gi alle studenter tilgang på profesjonell hjelp ved psykolog i nærheten av studiestedet. Vi skal jobbe for å etablere lavterskel drop-in-tjenester i nærheten av Nord Universitet med tilgang på psykolog og behandlere for psykisk helse.

Videre vil vi utbedre eksisterende tilbud om frivillige kurs på tema stressmestring. For eksempel har tiltaket hundeterapi fått god respons blant studentgruppen i eksamensperioden, og er derfor noe vi burde fortsette og satse på som et helårlig tilbud.

Samtidig vil vi styrke eksisterende tilbud knyttet til psykisk helse og de mange ideelle organisasjoner sitt arbeid i lokalsamfunnet. Frivillighet forebygger ensomhet, skaper felleskap og er med og bidrar til inkluderende samfunn. Derfor vil vi legge til rette for det frivillige liv på universitetsområdet gjennom gode rammer for tilstedeværelse og lokaler, og støtte om ideelle organisasjoner sitt forebyggende arbeid som for eksempel Røde Kors.

La oss gjøre noe med ensomheten blant studenter. En satsning på psykisk og fysisk helse er også en satsning på forebygging. Sammen med Bodø Høyre vil vi kjempe for at Bodø skal styrke det psykisk helstilbudet til unge mennesker. Slik blir terskelen for å be om hjelp langt lavere, og takhøyden for å snakke ut høyere med Høyre.


Bodø Høyre vil:

- Utvikle drop-in-tjenester for studenter med tilgang på psykolog og behandler.

- Gi tilbud om frivillige kurs om stressmestring og studieteknikk. Utvide tiltaket med hundeterapi til et helårlig tilbud.

- Styrke informasjon om eksisterende tilbud knyttet til psykisk helse og ideelle organisasjoner sitt arbeid i lokalsamfunnet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags