Behov for frivillig innsats

Fra FFO Rogalands gamle lokale i Stavanger hvor 24 organisasjoner hadde hvert sitt kontor., her fra møtesal

Fra FFO Rogalands gamle lokale i Stavanger hvor 24 organisasjoner hadde hvert sitt kontor., her fra møtesal Foto:

Av
DEL

LeserbrevSå snøfta æ over alle organisasjoner som ble presentert etter hverandre i påska, sannheten er at Mor Norge trenger dem alle.

FFO er en av paraplyorganisasjonene i Norge, har 81 medlemsorganisasjoner under paraplyen sin og   disse 81 representerer 335 000 enkeltmedlemmer på landsbasis med ulik diagnose eller kronisk sykdom.

Hvert fylke i Norge har sitt eget fylkes FFO og i Nordland er det 38 av disse 81 medlemsorganisasjoner representert,  som har medlemmer tilsammen med 15556 enkeltpersoner. I Nordland de er enten med som enkeltmedlemmer eller i lokale lag, 4 stederer i Nordland har vi kommune FFO, i Narvik på Sortland i Rana og i Vefsen, disse har med seg mellom 10-12 lokale foreninger av ulik art og som igjen representerer mellom 1000-1500 enkeltmedlemmer.

Våre Lokale FFO og alle de Lokale medlemsorganisasjoner i Nordland  jobber for bedring av den enkeltes diagnose, for å få dette til er vi avhengig av at grasrota bryr seg og er villige til å stå på. 

Jeg kjenner personer som sier at dette har jeg kjempet for i vel 40 år, noen steg frem så litt tilbake. Men alle disse 15556 enkeltmedlemmer bryr seg om både egen og de øvriges diagnoser, de holder medlemsmøter, orienterer om det som måtte være av ytelser/hjelpemidler fra  NAV, behandlinger og goder man får fra helsevesenet.. Men obs. godene er ikke like for alle, kun noen få er av staten innvilget reise til solens varme for behandling, godt for de som kommer innen disse diagnoser, menr det burde vært flere gupper, mange flere kunne trengt det. Vinteren er kalt og har for alle i Nord Norge.

Så har vi frivilligheten i Norge, som holder aksjoner, har døgnåpne hjelpe telefoner, redningstjeneste til lands og til vanns, ja behovet for dem er og tilstede. Men vi burde slippe å søke om de samme midler. Å  betaleinntil  kr.1.000,- for ett møtlokale med gode stoler krever flere kvelder med åresalg, og de fleste lokallag er små.

Våre små foreninger, kunne trengt ett felleslokale der de kunne hatt styremøtene/lokalforeningsmøtene sine fått hjelp for å låne pc og kopimaskin. Tenk om vi  hadde hatt ett allhus i Bodø sponset av næringslivet fordi vi gjør en frivillig ubetalt jobb for samfunnet. Det hadde vært noe det. Vi skal ikke bare klage vi får låne Lærings & Mestringslokalene på sykehuset gratis, men det er harde trestoler der og mange om beinet og av og til får vi lokalet bare i 1,5 time for nestemann står i kø. Å dele på godene er vi vante med det har vi gjort ett helt liv.

 Jeg er stolt av å høre til i FFO og få være en del av apparatet som orienterer alle våre medlemsorganisasjoner som i utgangspunkt er våre eiere, ja vi jobber for dere. Stå på grasrotfolket det deresom gjør grovarbeidet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags