Nylig kom nyheten om at Nordland Fylkeskommune planlegger å legge ned 29 tannklinikker.

Bakgrunnen synes å være todelt; på den ene siden argumenteres det med at den mørkeblå regjeringa har kuttet nesten 290 millioner i overføringene til fylket, mens det på den andre siden påstås at nedleggelsene skal føre til en bedring i tannhelsa vår.

Rødt Nordland er mot denne massive nedleggingen og sentraliseringen av tannklinikkene som er foreslått. Nordland fylkeskommunes svar på regjeringas sentraliseringspolitikk kan ikke være ytterligere sentralisering.

Argumentene for nedleggelse har vi hørt før; «Tilpasninger for å møte dagens og framtidas behov.»

Nordland er det tredje dårligste fylket når det gjelder tannhelse blant barn og ungdom. Da er det bekymringsfullt at bedringen i tannhelsa skal komme gjennom å redusere antall klinikker fra 61 til 32. Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane kommune uttrykker det godt når han kaller det idioti satt i system.

Det å kutte tannhelsetjenesten i distriktene i Nordland er først og fremst et svært usosialt forslag. En desentralisert struktur i tannhelsen er viktig for å gi barnefamilier, ungdommer og eldre lett tilgang til helsetjenester de har rett på. I tillegg er tannleger og tannpleiere svært viktige i det forebyggende helsearbeidet. Omsorgssvikt og misbruk, men også alvorlig sykdom kan oppdages hos tannlegen.

I 2014 fikk den mørkeblå regjeringa støtte fra Venstre og KrF til å kutte overføringene til bl.a. Nordland for at de mest folkerike fylkene skulle få mer penger. Det er dette som er hovedårsaken til alle kuttforslagene som dukker opp både når det gjelder samferdsel, videregående utdanning og nå tannklinikkene.

Tannlege i Bindal og Sømna, Gunnar Thorseth, sier at å vedta et slikt forslag vil være et brudd på tannhelseloven fordi det vil bli for store avstander for pasientene. - Tannhelseloven sier at den offentlige tannhelsetjenesten skal drive forebyggende tiltak for hele befolkningen og «et regelmessig og oppsøkende tilbud til visse grupper», sier han.

Når fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV) i en pressemelding sier at forslaget ikke er behandlet politisk, og at det ikke skal skje før til neste år, så er jo det riktig. Men samtidig er det viktig å være klar over at det allerede er gjort et økonomiplanvedtak om kraftig reduksjon av antall klinikker.

Forslaget skal nå ut på høring, og da er det viktig at kommuner og andre berørte gir klar tilbakemelding om at den massive nedleggingen og sentraliseringen er uakseptabel. Rødt skal ta dette inn i fylkestinget når saken kommer dit.