Fakta om ortopedisk avdeling ved Helgelandssykehuset i Rana   

Av

Det er i sykehusdebatten på Helgeland stilt spørsmål ved både oppbyggingen, bemanningen, aktiviteten ved og konsekvensene av en nedleggelse av ortopedisk avdeling i Rana.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ortopedisk avdeling i Mo i Rana er bygd opp gradvis siden midten på 1980-tallet av ortopedispesialister med i hovedsak lokal tilknytning, dvs. over en tidsperiode på ca. 35 år. Fra en stab på to overleger i ortopedi rundt årtusenskiftet, begge med lokal bakgrunn og tilknytning, har avdelingen bevisst utdannet nye spesialister med røtter i Rana slik at den i dag består av fire overleger i ortopedi i full stilling og to overleger i deltid hvorav fire har lokal tilknytning. Av de fire i full stilling er én godkjent spesialist, to venter på formell spesialistgodkjenning og en er helt på slutten av sin spesialistutdanning. På St. Olavs hospital i Trondheim arbeider to ortopeder med lokal tilhørighet og grunnutdanning fra Rana, den ene ferdig spesialist, den andre snart ferdig. Begge venter på klarsignal til å komme tilbake. På Haukeland sykehus i Bergen arbeider enda en lege i utdannelsesstilling i ortopedi som har tatt grunnutdanningen sin i Rana som ønsker seg tilbake neste vår. Videre har ortopedisk avdeling i Rana for tiden seks assistentleger (LIS-leger) under utdanning hvorav tre av disse er fra Rana.

Ortopedisk avdeling i Mo i Rana har lenge tatt konsekvensen av det faktum at i Nord-Norge må legespesialistene som skal forbli her, i hovedsak rekrutteres og utdannes lokalt. Derfor har dette tatt tid. Avdelingen har videre gjennom flere tilsyn fra spesialistkomiteen i ortopedi, senest i 2017, fått skussmål som en av de beste ortopediske utdanningsinstitusjonene i landet. Bemanningen i dag og framtidsutsiktene er m.a.o. veldig gode.

Ortopedisk Fagråd, som er oppnevnt av Helse Nord og bl.a. består av de ledende ortopedene i hele Nord-Norge, har i uttalelsen til administrerende direktør og styret i Helse Nord den 4. desember sagt to ting: Uansett sykehusstruktur eller funksjonsfordeling som ellers blir valgt på Helgeland, så må det ortopediske fagmiljøet i Rana bevares og videreutvikles fordi det ikke er selvsagt at et nytt kan opprettes og om dette lar seg gjøre, vil det uansett ta årtier. For det andre uttalte Ortopedisk Fagråd at ingen av de andre ortopediske avdelingene i landsdelen har ledig kapasitet til å overta de ortopediske pasientene fra Helgeland dersom avdelingen her blir vedtatt nedlagt. Konsekvensene av et ev. nedleggelsesvedtak vil dermed forplante seg til hele Nord-Norge når de ortopediske pasientene fra Helgeland må fordeles på de andre ortopediske avdelingene.

Alle spesialiteter er viktige for pasientene det gjelder. Det som er spesielt med ortopedi er at volumet av pasienter er så stort. Gjennomsnittlig behandler ortopedisk avdeling i Rana 40–50 ortopediske øyeblikkelig hjelp-pasienter etter kl. 16.00 pr. måned. På landsbasis har ca. 50 % av traumepasientene ortopediske skader, dette gjelder også pasientene på Helgeland.

Årlig opereres ca. 150 hoftebruddpasienter her på Mo hvorav ca. 70 % innenfor det første døgnet etter skaden som er det nasjonale målet for å redusere sannsynligheten for postoperativ død mest mulig. På ortopedisk poliklinikk i Rana behandles årlig ca. 8000 pasienter med ortopediske problemstillinger. Dersom Helse Nord og helseministeren skulle beslutte nedlegging av sykehuset på Mo, vil det ortopediske miljøet her raskt oppløses.

Vi er ettertraktet arbeidskraft. Ingen av de andre ortopediske avdelingene i Nord-Norge har ledig kapasitet til å ta hånd om denne store pasientmassen. Konsekvensen vil bli betydelig økt ventetid for alle ortopediske pasienter i landsdelen, inkludert hoftebruddpasientene, med flere komplikasjoner og postoperativ død som resultat. Dette er den realiteten Ortopedisk Fagråd nå har gjort styret i Helse Nord og helseministeren oppmerksom på.

Morten Steen

Avdelingsoverlege i ortopedi

Helgelandssykehuset avd. Mo i Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags