Etterlysning

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Styret i Helgelandssykehuset traff torsdag 28. november sin beslutning vedrørende Helgelandssykehusets fremtidige struktur. 7 av 11 representanter valgte å stemme mot styrets leder og administrerende direktørs anbefalinger om å plassere et større sykehus i Rana og et akuttsykehus i Sandnessjøen, hvorpå Brønnøysund og Vefsn var tiltenkt hvert sitt DMS. Administrerende direktør har bygd sin anbefaling på den uavhengige rapporten Helgelandssykehusets Ressursgruppe har utarbeidet, med visse justeringer for geografi og demografi. De som har stemt i tråd med henne, likeså.

I Helgelandssykehusets instruks vedrørende hvordan styremedlemmene arbeider står det på side 2, punkt 2. andre avsnitt «Ingen skal som styremedlem representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.»
I veilederen til Helgelandssykehusets styremedlemmer stadfestes denne målsettingen om representasjon uavhengig av geografi gjennom ordlyden «Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter. Et kollegialt organ kjennetegnes ved at styrelederen ikke har instruksjonsmyndighet over styremedlemmene, og at det enkelte styremedlem ikke skal representere bestemte interesser eller grupper.»

Det er særlig den siste anførselen jeg finner interessant i denne sammenhengen.

Siden strukturdebatten er et offentlig anliggende av stor offentlig interesse, og siden styrets representanter kompenseres fra et offentlig budsjett, er det av allmenn interesse å få brakt på det rene hva de resterende styremedlemmene legger til grunn for sin stemmegivning og hvordan de resonnerer. Er man kapabel til å sitte som styremedlem i et profesjonelt helseforetak, vil det kanskje være naturlig å anta at de samme styremedlemmene er kapable til å begrunne sitt ståsted?

Dernest skulle man også gjerne ha sett habilitetsvurderingen som er foretatt av både nestleder Tone Hauge og styremedlem i Helgelandssykehuset Anders Stokka Ringkjøb.

Med ønske om en snarlig – og offentlig - avklaring fra styremedlemmene som har stemt mot administrerende direktørs anbefalinger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags