Helse Nords vedtak løser ikke de grunnleggende problemene innen helsetjenesten på Helgeland

Av
DEL

LederTre sykehus på Helgeland blir til to. Et stort i Sandnessjøen og et mindre på Mo. Det vedtok styret i Helse Nord onsdag. Vedtaket er et åpenbart kompromiss, og vil gjøre lite for å stagge sykehusstriden på Helgeland. Ordføreren i Rana har at varslet at de vil slåss videre, og be helseminister Bent Høie omgjøre vedtaket. Lite tyder på at Høie vil gjøre det. I dagens opphetede politiske situasjon vil en slik fjernstyring fra Oslo være å helle bensin på et distriktsopprør som allerede er svært plagsom for regjeringen. Det betyr ikke at roen vil senke seg over Helgeland. Det vil komme stadig nye forsøk på omkamper, helt fram til et nytt sykehus står klart, og antakelig lenge etterpå. For dette utfallet løser egentlig ikke de grunnleggende problemene innen helsetjenesten på Helgeland.

De faglige innstillingene til ny sykehusstruktur på Helgeland har sprikt noe, men har vært nokså klar på en ting: Den beste løsningen er ett, stort sykehus. Dette for å løse en av hovedutfordringene for Helgelandssykehuset; å rekruttere nok fagfolk. Det blir lettere med større fagmiljøer. Den faglige debatten har derfor mer dreid seg om hvor et slikt, sentralt sykehus skulle ligge; Sandnessjøen – sør for Korgfjellet- eller Mo – den største og mest industritunge kommunen. Når styret i Helse Nord nå havner på et stort sykehus i Sandnessjøen og et mindre i Rana er det altså mer et politisk enn faglig kompromiss.

Det demonstreres også av styrets saksbehandling, som i stor grad bærer preg av en hestehandel på bakrommet. Styret tok underveis en lengre pause, der saken åpenbart ble diskutert bak lukkede dører. Derfra kom man ut med kompromisset som ble til et vedtak. Styrets leder har heller ikke i ettertid kunnet gi noe fullgodt svar på hvorfor man valgte akkurat denne løsningen. Til sammen undergraver det vedtakets legitimitet i store deler av Helgelands befolkning, og bidrar slik sett også til at sykehuskrigen kommer til å fortsette.

Det ville den antakelig også gjort om man vedtok å ha kun ett sykehus. Det ville blitt følt som et nederlag for stedet som ikke fikk sykehuset. Men ville antakelig vært en bedre løsning for Helgelands befolkning. Nye og bedre kommunikasjoner i regionen reduserer klart avstandsulempene ved bare ett sykehus, og man ville i større grad løst problemene med rekruttering. Hvor et slikt sykehus burde ligget skal ikke vi ha noen sterk mening om, men alt tyder på at debatten bare vil fortsette. Og fortsatt vil splitte Helgeland: Slik sett hadde det vært klokere av styret i Helse Nord å fattet et modigere vedtak. Særlig ettersom forsøket på å skape ro gjennom et kompromiss ser ut til å mislykkes helt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags