Trastad Samlinger og den nordnorske kulturavtalen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den nordnorske kulturavtalen er et svært viktig redskap i nordnorsk kulturpolitikk. Den har i seg krav om kvalitet, profesjonalitet og drivkraft for vekst med både regional og internasjonal forankring, og den skaper forutsigbarhet for aktørene. Her har Trastad Samlinger hatt en helt naturlig plass som den kanskje mest suksessrike avdeling innen Sør Troms museum. Avtalen har nylig blitt rullert for en ny fireårsperiode, med det svært beklagelige resultat at Trastad Samlinger (TS) ble tatt ut av programmet. Årsak skal være at Nordland fylkeskommune måtte spare inn en million kroner, og dette ble oppnådd bl.a. ved å ta ut TS.

Historikken

Nord-Norges Diakonistiftelse Trastad Gård ble etablert i 1954 på Trastad Gård like utafor Borkenes i Kvæfjord som Nord-Norges institusjon for psykisk utviklingshemmede. I det fattige Nord-Norge like etter krigen var nøden stor i mange heimer med utviklingshemmede barn. Uten hjelp fra det offentlige og uten kunnskap om hva slags potensiale disse barna hadde, var innesperring, selvskading og tidlig død resultatet for mange. Nærmeste institusjon var Klæbu i Sør-Trøndelag. Gjennom en enorm dugnadsinnsats av privatpersoner og frivillige organisasjoner, og med kirka som hoveddrivkraft gjennom Nordnorsk Diakonistiftelse, ble på løpende bånd flere avdelinger bygget opp på Trastad i perioden 1954 til 1966. Med bygningene på plass forpliktet staten seg til å ta det økonomiske ansvaret for driften.

De første 15 årene var preget av knappe ressurser, store grupper med liten bemanning, men samtidig en utrolig kreativitet og skaperevne på bred front. Margarethe Wiig var på mange vis institusjonens mor. Hennes pågangsmot og viljestyrke dro prosessen i gang, og hun ble senere som medlem av styret en sterk talsperson for «barna sine» på institusjonen. Johs Gilleberg var den første bestyrer. Han utmerket seg med så se muligheter der andre så problemer. Sigvor Riksheim var formingslæreren som åpnet helt nye arenaer for de utviklingshemmedes kreativitet og læringsevne. Og mange andre utmerket seg hver på sitt felt. På det meste huset institusjonen 373 beboere fra hele Nord-Norge. Det enorme området fra Sør-Helgeland til Øst-Finnmark utgjorde flere dagsreiser med den tids kommunikasjoner. Vensmoen i Saltdal ble tatt i bruk i 1966 og vokste raskt til 150 plasser, men hadde hele tida felles styre med Trastad Gård. Trastad ble nå en drivkraft for bygging av småhjem, både lokalt og jevnt utover hele Nord-Norge, og på mange vis ble den nordnorske arbeidsmåten et forbilde for hele landet. Mange studiegrupper meldte seg på besøk.

Trastad Samlinger

Da tida etter hvert var moden for det store skrittet fra institusjon til normalisert omsorg, sto Trastad overfor mange krevende prosesser. Avviklingsdatoen ble satt til 1.1.1991. Fra da av skulle statlige støttemidler legges om, og i kommunene ble det jobbet på høygir for å kunne ta over ansvaret. Samtidig startet et utredningsarbeid i Kvæfjord kommune for å finne ut hvordan denne unike historiske perioden kunne dokumenteres for ettertida, finansiert med statlige omstillingsmidler. Resultatet ble Trastad Samlinger, etablert som stiftelse med Nord-Norges Diakonistiftelse, Kvæfjord kommune og Høgskolen i Harstad som stiftere. Prosjektet ble todelt: Den historiske sosialpolitiske dimensjonen, og den kunstneriske dimensjonen basert på en enorm skatt av formingsgjenstander og bilder med utgangspunkt i Trastad skole og Sigvor Riksheims verksted Trastadsenteret i Harstad. I 1993 ble museet åpnet i en tidligere paviljong på Trastad, og i 1995 ble galleriet åpnet. Siden da har det bare gått oppover og fremover. Stiftelsen TS ble etter hvert innfaset i Sør-Troms Museum som egen avdeling. Avdelingen har nå 2 ansatte, pluss felles administrasjon. Det er etablert både et nasjonalt og et internasjonalt nettverk av Outsider Art, flere utstillinger har vært gjennomført, også vandreutstillinger som har dekket hele landet. I løpet av noen uker åpnes et nytt Pop up- galleri i Harstad sentrum. Tiltaket har to år på rad fått toppfinansiering fra kulturdepartementet for å kunne videreutvikles som nasjonalt senter for Outsider art.

Nordland fylke og Trastad Samlinger

Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 har følgende om vårt formål og rolle:

Trastad Samlinger arbeider med fokus på Outsider’s Art, og skal samarbeide med kunstnere fra landsdelen, og med miljøet rundt kunstnerne. De skal legge til rette for at Outsider’s Art både er synlig, får sin plass i det offentlige rom og holdes levende. Trastad Galleri skal gjennomføre utstillinger i landsdelen og bidra til mer kunnskap om, og kompetanse knyttet til, Outsider’s Art.

Dette kravet har vi til fulle oppfylt. Det er derfor uforståelig og svært beklagelig at Nordland fylke går bort fra sin støtte til TS. At hele landsdelen støtter oss danner grunnlaget for statens innsats. TS er i stor grad også historia til Nordland fylke. Sør-Troms Museum har nylig gitt ut boka «Outsideren Herleik Kristiansens kunst», skrevet av kunstviteren professor Gunnar Danbolt (2015). Dette er et unikt bokprosjekt, og Herleik, nå bosatt i Harstad, kom fra Nordland til Trastad som 14-åring. Nordland fylkeskommune har selvsagt selvstendig ansvar for sine midler, men det hadde vært ønskelig at kuttene ikke hadde gått ut over Trastad Samlinger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken