Derfor er havfarm veien å gå

Av
DEL

LeserbrevHavfarmen er basert på tanken om et bærekraftig samfunn. Hvis ikke idéen om havfarm hadde vært bærekraftig, både med hensyn til miljø og fiskevelferd, ville den ikke vært til produksjon.

Havfarm er en innovativ nyskapning som ved større sjø-areal ut fra fjordene og bort fra andre akvakulturlokaliteter vil gi gode miljø-, fiskevelferd- og produksjonsmessige betingelser. Bruk av dynamiske anlegg som havfarmen vil kunne tilpasse annen bruk av området enn hva man kan klarer ved faststående merder innerst i fjordene. Havfarmen vil i tillegg gi kommunen inntekter, sannsynlige arbeidsplasser og en god og økonomisk framtid.

Havfarm er den beste løsningen for oppdrettsnæringen i Hamarøy både når det gjelder hensyn til miljø, produksjon og velferd. Teknologi for landbasert anlegg fungerer bra, men det å tro at hele produksjonen av atlantisk laks i Norge kan flyttes opp på land er langt fra realiteten. Det er på sjøen de naturgitte fordelene kan utnyttes, med dype fjorder, store sjø-arealer og et klima som passer lakseproduksjon. Teknologien er ikke kommet langt nok for at all produksjon kan foregå på land og kostnader som å pumpe sjøvann på land og eventuell resirkulering og riktig temperatur, salinitet og oksygeninnhold i vann blir for høye hvis dette skal tilpasses i alle Norges anlegg.

Lokaliseringen langt til havs er i seg selv også en fordel for problematikken rundt lakselus. Nøtene blir rammet inn med 10 meter dype skjørt av stål hvor lusa ikke trenger inn. Lakselusa lever bare i de øvrige vannmassene og innslipp av lus vil minskes betraktelig.

«Få fisken på land eller i lukkede anlegg på sjøen» hører vi ofte, men dagens teknologi tilsier at det er en lang vei å gå før dette kan bli en realitet. Det viktigste er tross alt fiskens velferd og helse. Derfor mener jeg at Nordlaks’ havfarm er veien å gå.

JA til havfarm i Vestfjorden! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags