Eirik Sivertsen (AP) sier i AN 12/8 2017 at «en krone mer i formuesskatt er en krone mer til skole og helse». Så ifølge han har stat og kommune dermed ingen mulighet for innsparing eller omprioritering!!

Når har vi hørt at en del politikere, nå i opposisjon, tar opp problemstillingen rundt store offentlige utbetalinger, som ikke gir den forventede effekten? I Norge finnes diverse dataprosjekt som alene har medført bruk av flere milliarder av offentlige kroner uten effekt. Vi har også Hamar kommunes bygging av stupetårnet i Mjøsa til 23 millioner. Eksemplene er utallige, les artiklene fra «Sløseriombudsmannen» eller sjekk Nettavisens kåring av sløseripriser.

Er norsk offentlig sektor i ferd med å gå i «Luksusfellen» etter mange år med fantastisk tilgang på penger?