Medieproduksjon i Mosjøen må bestå!

Vi er programfaglærere på medieutdanninga i Mosjøen, og har følgende å si til våre fylkespolitikere:

Medieproduksjonstilbudet i Nordland gis bare i Nordland nord om Hamar og Stavanger. Linja er derfor mer som ei landslinje å regne. Og i Mosjøen har vi lyktes med tilbudet.

Vi har hele tiden hatt fulle klasser med ventelister.

Lite frafall – 100 % gjennomføring.

Vi har allerede elever fra Kirkenes i nord til Trøndelag i sør.

Læreplasser kan vi nå hente fra alle fylker nord for disse byene.

Vår utdanning har i mange år samarbeidet med Nord Universitets Multimedieutdanning i Steinkjer. Tilbakemeldinga fra deres studieprogramleder, Håvard Sørli er klar:

— Kandidatene fra Mosjøen har klart seg godt gjennom at de er forberedt for et praktisk utøvende fagområde.

I 2019 vil trolig Medieproduksjon få et nytt lærefag i Film- og TV-produksjon.

Det vil være midt i blinken for «Filmbyen Mosjøen»! Og for markedsføring av Nordland og Helgeland.

I 2019 kommer det en ny yrkesfagreform. La derfor Medieproduksjon i Mosjøen bestå som valg for elevene våren 2018.