Varslersaken i Ap har bare en mulig utgang: At Trond Giske går av som nestleder.

Dette blir mer og mer klart ettersom saken utvikler seg, og antakelig har partileder Jonas Gahr Støre for lengst innsett dette. Resten handler om timing, og at Giskes støttespillere i partiet også skal innse det uunngåelige i utfallet.

Både politikere og partier lever av tillit, og tilliten til Giske lar seg ikke gjenopprette. I hvert fall ikke på kort sikt.

Det betyr ikke at nødvendigvis Giske er ferdig i norsk politikk for alltid – Terje Søviknes kom tilbake fra verre hendelser og ble statsråd- men nå trenger både han og partiet en pause.

Det beste er nok at Giske selv innser dette, hvis ikke må Støre vise lederskap og gi klar beskjed om at han ikke lenger har den nødvendige tillit.

Få vet hva varslene mot Giske konkret inneholder. Det har likevel vært hevdet med tyngde fra noen av Giskes støttespillere at det dreier seg om «bagateller».

Da har man ikke skjønt hovedpoenget i saken.

Det er summen av negative opplevelser og det mønsteret som avtegner seg som er viktig. Og det går langt ut over personen Trond Giske.

Det som dypest sett er under tiltale er en hel partikultur, der eldre menn med makt over mange år har utnyttet den til å presse unge kvinner i partiet.

Både Aps partisekretær og AUFs leder har bekreftet at det har eksistert en slik ukultur i partiet, og Trond Giske framstår som en representant for den ukulturen.

Han har selv innrømmet usømmelig atferd i forhold preget av ujevne maktforhold, men er likevel blitt valgt til høye verv i partiet ved flere anledninger.

Skal oppgjøret med denne ukulturen Ap nå tar få noen som helst troverdighet, er det utenkelig at Giske kan fortsette som nestleder.

Noen kan sikkert oppleve det som urettferdig at én mann må ta ansvar for noe et helt parti stilltiende har akseptert, men slik situasjonen har blitt er dette uunngåelig.

Me too-kampanjen har endret den politiske kulturen for godt, og Ap må nå bestemme seg for om de vil være et parti for vårt eller det forrige århundret.

Det valget bør være enkelt, og da blir også svaret på hva som skal skje med Giske enkelt.