Hvorfor glemmer regjeringen de med demens?

Silje Nordgård

Silje Nordgård Foto:

Av
DEL

LeserbrevOgså i Gildeskål mister vi med regjeringens forslag til statsbudsjett støtten for å gi tilbud til demente. Ressurser vi de siste årene har brukt for å kunne gi et dagtilbud til hjemmeboende demente.
Aktivitet er for mange demente den beste behandlingsformen som finnes, og kan være med å forebygge utviklingen av sykdommen. Tilbudet bidrar til å gi innbyggere med demens sosiale opplevelser, trygghet og livsglede. I tillegg er dagtilbudet en avlastning for pårørende som i det daglige gjør en stor og viktig innsats for sine nærmeste. Vi skal fortsatt gjøre vårt beste for å levere et godt tilbud for demente i Gildeskål.
Stortinget har fått på plass en lovfesting av at kommunen skal tilby dagaktiviteter til hjemmeboende demente. Det er veldig bra! Det fortvilende er at samtidig som vi pålegges en oppgave, så velger regjeringen altså å fjerne verktøyet vi har til å utføre oppdraget. I forslaget til statsbudsjett fjernes tilskuddet til dagaktivitetstilbud for demente fullstendig. I stedet får vi beskjed om at midlene ligger i rammen til Gildeskål. Nå skal man ikke ha vært gjennom mange runder med kommunebudsjett for å skjønne at det er vanskelig å få øye på akkurat de midlene i rammen. Det er faktisk helt umulig.
Utvikling av god demensomsorg er alt for viktig for kommunene for at tilskudd til dagaktivitetstilbud skal fjernes. Vi får flere eldre innbyggere og dermed flere mennesker som kommer til å oppleve å få en demensdiagnose. I tillegg er det flere yngre som i dag får en demensdiagnose. Tilbudet må styrkes, ikke reduseres. Hvis vi skal klare å ruste opp tjenesten vår for å levere bedre så må det følge med midler for å nå målet!
Dette er et kutt som går ut over mange som har jobbet et helt liv og bidratt til fellesskapet, og som nå er helt avhengige av at velferdssamfunnet stiller opp. Tilbudet skal ikke være avhengig av hvor man bor. Demente og deres nærmeste fortjener bedre enn det som serveres i statsbudsjettet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags