Debatten rundt gratis bading for barn i økonomisk vanskeligstilte familier har gått en stund nå, og jeg har aldri noe mot en god debatt om hvordan vi bruker våre felles ressurser, men når debatten preges av feilopplysninger og fordommer som berører barn reagerer jeg kraftig.

En debatt om hvordan vi best kan nå ut til de barna som trenger støtte eller om hvordan vi kunne praktisk gjennomføre gratis bading hadde vært konstruktivt og bidratt til å gjøre Bodø til en bedre by, men det er ikke det vi har fått. Ellingsen og FRP prøver bevisst å få dette kun til å handle om det de oppfatter som mislykket integrering og avfeier at fattigdom har noe med saken å gjøre. Det er ganske så forvirrende når utgangspunktet for gratis bading, er dette forslaget i Arbeiderpartiet, Rødt, SV, SP og MDG-s budsjett:

”Sosial ekskludering og manglende fritidstilbud er en stor utfordring for barn i økonomisk vanskeligstilte familier. Bystyret ønsker å bidra til inkludering og aktivitet ved å tilby familier som mottar sosialhjelp gratis årskort på Badeland. Bystyret ser dette som et viktig sosialt utjevnende tiltak, som også vil bidra til å styrke svømmeferdigheter blant barn som ikke har mulighet til å trene i svømmebasseng på fritiden. Tilbudet skal gjelde for alle familiemedlemmer som ønsker det.

Hvordan FRP og Ellingsen kan velge å ikke diskutere det alvorlige problemet som barnefattigdom er når neste 90 tusen barn i Norge lever i en slik situasjon, er helt uforståelig. Men når man leser Ellingsens uttalelse i Avisa Nordland den 3. august blir hans holdning iallfall tydelig. Da sa Ellingsen dette ”Dere kaller dette fattige barn, men det må dere slutte med. Barn av sosialhjelpsmottakere er ikke nødvendigvis fattige. Det dreier seg blant annet om barn av voksne arbeidsføre mennesker som ikke arbeider”. Ellingsens generalisering av at alle som ikke jobber gjør det fordi de ikke vil, er helt utrolig. Hans vilje til å straffe barna fordi foreldrene ”velger” å ikke jobbe, er sjokkerende. Slike uttalelser må vi ikke la gå forbi uten motsvar. Dette er et angrep på mange familier og en måte å snakke om dem på som gjør det totalt motsatte av hva formålet med gratis bading var.

Vi ønsket med forslaget å inkludere, gi barn muligheten til å være med på fritidsaktiviteter og jobbe mot stigmatisering rundt fattigdom. Jeg synes av Ellingsens uttalelser her skaper mer skam rundt fattigdom, stempler mange mennesker som lat og ofrer barna i prosessen.

Når en person med en sentral rolle i et samfunn kommer med slike uttalelser, skaper det større aksept for at andre kan si enda verre ting. I USA har vi en mann med 50 % mulighet til å bli president som har tatt nivået på den offentlige debatten ned til et nytt lavmål. Jeg ønsker ikke sensur av meninger eller at alt skal filtres for å være helt politisk korrekt, men i en debatt som omhandler barn må sentrale politikere være mer opptatt av politikken enn å spille på en bestemt retorikk.

Hvordan vi snakker om barn i økonomisk vanskeligstilte familier, legger grunnlaget for hvordan barn snakker om det i skolegården.

Måten FRP og Ellingsen uttaler seg viser at de er mer opptatt av å spille på retorikk enn de er i å jobbe mot barnefattigdom eller å komme med konstruktive forslag til god integrering. Jeg velger iallfall å tolke det slik, for alternativet er at Ellingsens politikk er at barn i familier med en utfordrende økonomi ikke fortjener de samme mulighetene til en god oppvekst som andre barn.

Til slutt må jeg kommenter noe av det som har fanget de fleste overskriftene i debatten rundt gratis bading, og det er prisen. FRP bruker bevisst det største tallet de kan, nemlig 5,5 millioner. Dette tallet har de kommet fram til med å ta maks antall barn gange årskort til fullpris. Siden kommunen eier Badeland, blir ikke dette kommunens reelle utgift. Badeland taper heller ikke potensielle inntekter, siden disse barna ikke hadde hatt råd til å være der hadde det ikke vært for dette tilbudet. Likevel vil dette medføre økte utgifter for Badeland, derfor har vi sagt at ordningen skal evalueres, slik at disse blir synliggjort. Hvor mye dette blir vet ingen ennå, men jeg er helt sikker på at FRPs regnestykke om at hvert enkelt barn vil koste Badeland 5665 kr er helt feil.