NRK økt sin dekning av nyheter fra Nordland kraftig, men det vet du ikke om du bare ser tv

Stein Sneve er journalist og kommentator

t i Avisa Nordland ..

Stein Sneve er journalist og kommentator t i Avisa Nordland .. Foto:

Av
DEL

Apropos«Me får finne oss i at synda er komen til jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar». Slik beskrev Einar Førde motstanden mot farge-tv, et par tiår før han selv fikk oppgaven med å styre NRK.

Da var det ikke farge-tv som ble oppfattet som en trussel, men frislippet av private radiokanaler. Førde tok grep, og førte NRK inn i det nye medielandskapet med kløkt og kraft.

«Einar i tre kanaler» ble slagordet for en kraftig utvidelse av tilbudet, noe som også medførte økte sendetider for NRKs lokalkontorer.

Når NRK igjen står foran store utfordringer, er det disse lokalsendingene som får merke det først. Omleggingen av de regionale tv-sendingene har skapt en proteststorm, særlig i Nord-Norge.

Et Facebook-innlegg som krever at NRK går tilbake til sitt gamle opplegg, er til nå delt over 8.000 ganger, og en fersk meningsmåling viser at hele 63 prosent av alle nordlendinger er svært negative til endringen.

Det er fullt forståelig, tre 5 minutter lange sendinger gir langt mindre dybde enn en samlet sending på 15 minutter.

Legg til at omleggingen til DAB - som ble innledet i Nordland for nøyaktig ett år siden - har gjort tilgjengeligheten for NRKs lokalradio dårligere i distriktene, og det er ikke rart at mange i nord nå stiller spørsmålstegn ved måten NRK utfører sitt samfunnsoppdrag på.

Det fulle navnet på NRK er «Norsk Rikskringkasting». Mens de fleste andre land nøyer seg med å ha en kringkaster (BBC), eventuelt et radio/tv-selskap (Sveriges Radio), har vi lagt et «riks» til. Som for å understreke at NRK skal dekke hele landet.

Det har de lykkes med, og en av hovedårsakene til at NRKs fremdeles har en svært sterk posisjon i det norske folk er denne lokale tilstedeværelsen.

Derfor bør NRKs ledelse ta de reaksjonene som nå kommer på største alvor. I en tid der lisensen er under press, er det NRK minst av alt trenger å skyve fra seg sine mest trofaste seere og lyttere.

Det betyr ikke at alt av kritikk treffer.

Det er ingen tvil om at det tradisjonelle tv-tilbudet er svekket med tre korte i stedet for en lang sending. Ikke minst ettersom alle tre går på kveldstid, der det skjer svært lite lokalt mellom hver sending. Dermed blir det ofte de samme nyhetene som presenteres, litt ulikt innpakket.

Men kritikken bommer når det gjelder NRKs totale lokaltilbud.

Senest torsdag nett-overførte NRK Nordland en spennende debatt fra Stormen bibliotek i Bodø, og i høst ble det gjennomført timelange prøvesendinger på nett.

Ikke alt av dette har vært like vellykket, men tar man med nett-tv har NRKs dekning av lokale nyheter utvilsomt økt i mengde de siste årene.

Denne vridningen skyldes at NRK må tilpasse seg en teknologisk revolusjon som er enda mer dyptgripende enn farge-tv og nærradioer.

Det NRK - og lineær-tv - nå står overfor ligner det som traff papir-avisene for noen år siden. Det førte til klart tynnere papiraviser og færre utgivelser. Mens tilbudet på nett ble kraftig forbedret.

Det er den samme «uttynning» av primærproduktet NRK nå gjør med sine lokale sendinger på lineær-tv. Kombinert med et utvidet tilbud på nett.

Det er flere ting å si om det valget. En ting er at NRK strengt tatt ikke trenger å ta kommersielle hensyn. Men hva vil skje med lisensen dersom NRK kun driver med en type lineær tv seerne flykter fra?

En annen er hva som vil skje med medier som er pukka nødt til å selge sitt stoff for å overleve, om NRK øker sitt lokale gratistilbud? Men det siste handler mer om hva NRK gjør på nett, en om de er der eller ikke.

For poenget er at NRK knapt har noe valg, nettet vil også for dem måtte bli fremtidens primærplattform.

Det betyr ikke at det som nå skjer med lokal-tv er en strategisk riktig.

Omleggingen begrunnes med at man ønsker å få flere unge mennesker til å se lokale tv-nyheter. Det er en merkelig begrunnelse, de unge vil uansett foretrekke å se dette på nett.

De som fremdeles vil ha lineært tv er nemlig de samme som vil ha papiravisen; de eldre. I forhold til denne målgruppen bommer man totalt.

Og i motsetning til papirleserne kan NRKs seere ikke si opp abonnementet og kjøpe et billigere på nett i stedet. NRK gjør derfor klokt i å lytte til signalene, og gå tilbake ti én, lengre lokal hovedsending hver kveld.

Ungdommen får man uansett best tak i på nett, dit synda for lengst har flyttet seg. Og kan nytes når man selv vil det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags