Gå til sidens hovedinnhold

Avgiftene må ned og kortbanenettet styrkes

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordland Høyre er bekymret for utviklinga og fremtiden til kortbanenettet. Staten kjøper flyruter på kortbanenettet for vel 700 millioner. Småflyplassene er avgjørende viktig for befolkning og næringslivet i Nordland, og ofte er kortbanenettet eneste transportalternativ og kollektivtilbud mellom lokalsamfunn og til resten av landet.

Widerøe legger nå ned en rekke kommersielle flyruter i fylket - med begrunnelse i ulønnsomhet som følge av høyt avgiftsnivå, og at Widerøe i høst har hatt svært mange kanselleringer som følge av teknisk svikt og mannskapsmangel. Nordland Høyre vil påpeke at dette er svært uheldig og får store konsekvenser for befolkning og lokalsamfunn.

De senere årene har avgiftsnivået på kortbanenettet økt betydelig, og på toppen av dette kom innføringen av flypassasjeravgiften. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å senke flypassasjeravgiften fra 83 til 75 kroner. Nedgangen er etter Nordland Høyres oppfatning for liten til å få effekt.

Folk og næringsliv i store deler av Nord-Norge opplever i sum at de har fått et mye dårligere flytilbud på kortbanenettet og at dette går utover aktiviteten i samfunnslivet. Nordland Høyre opplever dette som et hinder for fortsatt vekst i en landsdel som går så det suser.

Nordland Høyre mener:

•At det snarlig må foretas en reduksjon i avgiftsbelastningen for fly med mindre enn 50 seter som operer på kortbanenettet.

•At det skal foretas en gjennomgang og tilpassing av virkemidler på kortbanenettet for å oppnå lønnsom kommersiell drift, med moderne materiell, lavere priser og et bedre flytilbud for befolkningen.

•At det vurderes hvorvidt statlig kjøp av flere fot- ruter kan være et alternativ til kommersiell drift av flyruter på kortbanenettet.

Nordland Høyre ønsker og kommer til jobbe for at framtidens fly på kortbanenettet blir både effektive, rimelige i drift og miljø og klimavennlige – for eksempel ved å ta i bruk miljøvennlig drivstoff, nye energikilder som elektrisitet, hydrogen og/eller hybridløsninger.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.