Gå til sidens hovedinnhold

Uvær, stormer, ekstrem nedbør og flom herjer! Nå må sikring tas alvorlig!

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Risikoutsatte områder i Norge må sikres NÅ! Utredninger kun trenerer saken! Problemene og risiko områdene er godt kjent. Lag en liste! Prioriter de stedene som er mest utsatt. Lag en femårsplan og bevilg midlene som skal til! Det er storsamfunnets ansvar å reparere mange års unnlatelser på området!

Mye tyder på at faglige råd har ikke vært gode nok og at politisk neglisjering har forekommet.

Det er derfor på tide å få på plass skikkelige lover og forskrifter for bygging av boliger og «by»-områder med tilhørende infrastrukturer spesiellt i værutsatte deler av landet! Kontrollmekanismene må ikke svikte! Politisk overstyring av faglige råd må ikke kunne skje.

En systematisk kartlegging av risiko områder må skje snarest men ikke være til hinder for snartiltak. Og da må man ikke legge til grunn for gjennomføringen at nå er det 100 eller 200 år til neste gang ekstreme stormer og nedbør inntreffer. Det skal ikke være en sovepute eller til hinder for strakstiltak.

Klimasaken er ikke en sak om å få til nullutslipps samfunnet men en sak om å bygge for å minimere konsekvensene av kommende ekstremvær situasjoner. Vi vet at de inntreffer uansett nullutslipp eller ikke!

Nullutslipp er dessuten en dobbel avsporing, ikke kan man hindre klima endringer, eller mer riktig klimavariasjoner og ikke kan man hindre at ekstremvær situasjoner oppstår!

Det er ingen global oppvarming å snakke om, 0,0129 grader økning pr. år og en utflating de siste 18 årene. Økningen i CO2 påvirker ikke dette i det hele tatt.

Derfor er hypotesen om at det er en veksthus effekt i atmosfæren feil! Mennesket kan ikke styre klimautviklingen.

Dessuten om 100 år vil den globale temperaturen ha økt med små 1.29 grader eller mest sannsynlig ha begynt å synke de nærmeste tiårene iflg. kjente langsiktige sykler.

Fakta finnes hos RSS som måler temperaturen i de nedre luftlag fra sattelitt.

Klimapanelets modeller bommer fordi det er ingen veksthus effekt. Den kommer aldri til å bli vitenskapelig verifisert!

Sikring for kommende ekstreme klimautslag er stikkordet! Nå må myndighetene gjøre en skikkelig jobb!

Klimasaken: http://myklima.net/

Arthur Ellingsen

realist

Kommentarer til denne saken