Åpent brev til Lofoten Sjøprodukter AS. Får dere aldri nok?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSom fastboende og grunneier er det noen spørsmål vi vil stille Lofoten Sjøprodukter AS og som vi ønsker å få svar på gjennom Avisa Nordland. Saken gjelder planlagt oppdrettsanlegget i Breisundet i Helligvær. Dette er et område som har vært benyttet i fellesskap av fiskere i mange generasjoner, og som også i dag har stor betydning for oss.

Breisundet er vår nærmeste fiskeplass og den trygge leia for båtene som går gjennom sundet. Breisundet er oppvekstområde for hummer, krabbe, kveite kysttorsk og mange andre fiskeslag. Bunnen i Breisundet består av 1000 år gammel skjellsand som ikke er fornyingsbar og kan bli svært påvirket av avfall fra oppdrett. 200 meter fra det planlagte oppdrettsanlegget er det store tareskoger som er havets regnskoger. 100 meter fra anlegget har vi store kolonier av storskarv, der er også ærfugl, tyvjo, fiskemåke og teist som alle er på rødlista over utrydningstruede fuglearter. Disse vil selvfølgelig bli berørt av et slikt enormt oppdrettsanlegg.

Vi er bekymret for hva som vil skje med miljøet både over og under vann både for vår generasjon og de neste generasjoner. Vi ønsker ikke at det skal bli ødelagt for at noen få skal tjene svært store penger på vårt nærområde og så forlate stedet ødelagt for årtier framover. Vi kan ikke se at dette enorme oppdrettsanlegget vil ha noen positiv effekt på øysamfunnet Helligvær. Derfor ønsker vi svar på disse spørsmålene:

• Har dere hatt kontakt med lokalbefolkningen og informert dem om deres planer?

• Kan vi bruke leia for båtene våre for å komme til butikk, hurtigbåt, kirke mm?

• Kan vi fiske og sette krabbeteiner på våre fiskeplasser i Breisundet?

• Vil vi få beskjed når dere har behandlet fisken med giftige kjemikalier/medisiner slik at vi kan unngå å fiske fisk i Helligvær som har fått i seg den amme giften/medisinen?

• Vil kvaliteten på fisken som blir solgt fra Helligvær Sjømat ha den samme gode kvaliteten som nå?

• Dumper dere kjemikaliene etter avlusing i havet?

• Vil vi som bor noen få hundre meter fra oppdrettet bli plaget av støy, lukt og lys fra anlegget?

• Kan fiskerne fortsette å bruke Breisundet til låssetting/fortøying av sei, makrell og sild?

• Vil fuglelivet bli forstyrret av anlegget?

• Vil miljøet i havet få negative forandringer?

• Har grunneierne fått nabovarsel?

• Er det rett å kalle produktene deres for Lofotprodukter når fisken er oppdrettet i Salten?

• Er det på grunn av sykdomsutbrudd og forurensing i Lofoten at dere må se dere om etter nye lokaliteter?

• Er soyaen i fiskefôret produsert på en miljøvennlig og etisk måte?

• Vil oppdrettsanlegg føre til noe positivt for Helligvær?

• Respekterer dere at Bodø kommune, Bodø Fiskarlag og Helligvær Sjømat ikke ønsker dette anlegget?

Dette er bare noen av de spørsmålene vi ønsker å stille dere.

Vi ønsker at en av dere ansvarlige i Lofoten Sjøprodukter vil stå fram offentlig og vise et ansikt utad, så vi får se og hvem det er vi har med å gjøre. Så langt har vi kjempet mot en ansiktsløs masse som arbeider i det skjulte. Vi har problemer med å følge dere i denne prosessen med å etablere et enormt oppdrettsanlegg rett utenfor stuedøra vår. Vi er redde for at det sanne svaret fra dere blir NEI på alle spørsmålene ovenfor. Vi vil ikke ha alle de negative konsekvensene oppdrettsanleggene deres blir for øysamfunnet vårt. Ved Landegode har dere to store oppdrettsanlegg og i Helligvær har dere søkt om to anlegg. Får dere aldri nok?

 
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags