Fisketurister skal ha et fornuftig og registrert ressursuttak

Det virkelige ranet av kysten er overfiske og smugling av fisk ut av landet. Havfiskebedriftene tåler å bli sett i kortene, skriver Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv og Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland.

Det virkelige ranet av kysten er overfiske og smugling av fisk ut av landet. Havfiskebedriftene tåler å bli sett i kortene, skriver Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv og Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland.

Av
DEL

KronikkRapporter om utenlandske personer som drar opp alt de kan fra havet, for så å smugle hundrevis av kilo med fisk over grensen, skaper frustrasjon og sinne blant bedrifter innen havfisketurisme.

Vi har i år sett et kraftig oppsving i oppmerksomheten knyttet til havfisketurisme, senest i Dagens Næringsliv sist helg. Det er bra og naturlig med diskusjon rundt en næring som er i vekst og utvikling. Dessverre kan diskusjonen bli opphetet og preget av ensidig negative fremstillinger. «Turistfisket er et ran av kysten», smalt det fra kommentator Egon Holstad i iTromsø 10. mai i år, mens Romsdals Budstikke på lederplass 29. juli siterte lederen i Andøy fiskerlag, Yngve Larsen, som hevdet at «turistfisket utgjør 50 ganger mer enn yrkesfisket langs kysten». Påstandene er selvfølgelig helt uholdbare. Yrkesfiskere hadde en samlet næringsinntekt på litt over fem milliarder kroner i 2017. 50 ganger dette gir en omsetning på 250 milliarder kroner. Det er 50 milliarder mer enn den totale omsetningen til norsk reiseliv.

Fortvilet

NHO Reiseliv har de siste årene jobbet mer og mer med havfisketurisme, og vi har medlemmer fra nord til sør innen denne næringen. NHO Reiseliv samler medlemmer innen havfiske to ganger i året. Der kan de oppdatere seg på regelverk i dialog med myndighetene, og etablere samarbeid med andre reiselivsaktører. Våre havfiskemedlemmer deler også en fortvilelse over miljøkriminaliteten vi dessverre ser for mye av. Rapporter om teltleirer med flere utenlandske personer med gummibåt og fiskestang som drar opp det de kan i løpet av en uke, for så å smugle flere hundre kilo over grensen, skaper frustrasjon og sinne. Å kalle disse fisketurister er etter vår mening helt feil. En fisketurist, slik vi ser det, er en person som besøker en reiselivsbedrift, og som gjennom oppholdet i Norge bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser. En slik fisketurist har et fornuftig ressursuttak, som blir registrert. Havfiskebedriftene har mange slike gjester, og de kommer igjen år etter år.

Havfisketurisme skaper aktivitet og arbeidsplasser

Derfor blir mange opprørt når journalister hevder at turistfisket er et ran av kysten. Faktisk representerer de seriøse aktørene det stikk motsatte. Mange steder i Norge opplever at havfisketurisme bringer nytt liv til bygda. Og dette er ikke bare et nordnorsk fenomen. Nært innpå alle landets fylker har havfiskebedrifter i vekst.
Arnøy Brygge i Nordland har 10 heltidsansatte og 10 sesong- og ekstraarbeidere. I tillegg til havfisketurisme tilbyr bedriften også kurs, konferanser og aktiviteter. Arnøy Brygge er en viktig bidragsyter til arbeidsmarkedet i kommunen. Da virksomheten så dagens lys, bodde det 28 personer på øya. Nå er det rundt 60 innbyggere der.

Trenger mer forskning

Det virkelige ranet av kysten er overfiske og smugling av fisk ut av landet. Havfiskebedriftene tåler å bli sett i kortene, og de ønsker at det skal bli lettere for myndighetene å se hvem som driver lovlig, og hvem som ikke gjør det. Behovet for mer kunnskap om fisketurisme er nødvendig. I dag vet vi lite om fritidsfiske, fisketurismebedrifter og fritidsfiskebåter. Det er derfor positivt at Havforskningsinstituttet har fått midler til å kartlegge omfanget av fritidsfiske. Vi håper mer kunnskap vil gi gode, effektive og treffsikre tiltak som gjør at vi kan få bukt med overfiske og smugling. I tillegg håper vi at mer kunnskap bidrar til en mer nyansert og faktabasert debatt.

Balanseøvelse

NHO Reiseliv tok i begynnelsen av 2018 initiativ til at bøtesatsene for ulovlig utførsel burde økes betydelig. Det endte med en dobling av satsene, men bøtene kan trolig økes mer. Myndighetene må skape et skarpere skille mellom lovlige, verdiskapende aktører og private, uregistrerte som ikke bryr seg om bærekraftig drift og forvaltning. Samtidig må kontroll og bærekraft balanseres opp mot allemannsretten og nordmenns ønske og rett til privat fiske. Dette er ikke en lett øvelse. NHO Reiseliv skal sammen med medlemmer møte fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) senere denne måneden for å legge frem våre forslag til løsning. Både myndigheter og næring ser behovet for endring. Regulerer vi riktig, vil denne næringen gi store ringvirkninger i kystsamfunn i hele landet i årene som kommer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags