ALT fra AN - 4 uker for kun kr. 99

Advokat Torkel Johnsen driver egen advokatpraksis i Bodø. Han jobber særlig innenfor eiendom-, arv- og familierett.

Han skriver fast i Helg hver lørdag og svarer på spørsmål fra leserne:

Vi er to voksne mennesker som har valgt å skille lag - der vi er enige om hvordan oppgjøret skal skje.

Vi har bolig, hytte, aksjer, bil, bankinnskudd, kontanter og noen verdier som tilhører felles barn. Det er også noe gjeld på enkelt eiendeler som hus og bil. Siden vi er enige er det ikke behov for advokat, men trenger egentlig bare noen tips om hvordan avtalen bør utformes.

Det viktigste er at oppgjøret er endelig, slik at vi blir ferdige med hverandre, og at ingen kan komme tilbake i ettertid. Det er mulig jeg kunne kommet litt bedre ut, men det er bare snakk om småtteri. Vi er enige om at vi skal ha halvparten hver.

Hva bør jeg ha med i en slik avtale?

Som overskrift bør det stå skifteavtale. Deretter navn og fødselsdato – om dere er separert eller skilt - og at avtalen gjelder deling av formuen som var felleseie under ekteskapet.

For boligen bør adresse med gårds - og bruksnummer oppgis. Nettoverdi - differansen mellom markedsverdi og gjeld – kan legges til grunn ved delingen. Den som overtar boligen til nettoverdi, overtar også ansvaret for boliglånet. Den andre skal slettes som låntaker for banklånet, og avtalen er ikke endelig før dette ordnes. Skjøte signeres og sendes inn når dette er endelig avklart. Den som overtar boligen betaler normalt kostnadene ved overdragelsen som dokumentavgift og tinglysing.

Samme øvelse gjøres for andre eiendeler som fritidsbolig, bil, slik at de mest verdifulle eiendelene deles på en ryddig måte. Når det gjelder bankinnskudd, aksjer, fond og ulike gjenstander, er det vanlige at hver beholder det som står i eget navn. Hvis en av dere får mer enn halvparten av de totale verdier, skal han kompensere den andre i penger. Her bør det settes opp en konkret beløp som betales på oppgjøret.

Dere bør også lage en liste over fordelingen av innbo og løsøre som legges ved skifte. Egentlig bør alle forhold og eiendeler som hører inn under skiftet nevnes i en slik avtale. Når det gjelder formue som tilhører barn, må det angis hvem som har disposisjonsrett hvis disse er mindreårige.

Når fordelingen er gjennomført og penger betalt, er oppgjøret endelig - og avtalen bør avsluttes med at ingen har mer å kreve hos den annen. Skriv aldri under på en avtale du ikke fullt ut forstår.