Telemarksforsking har nylig presentert Norsk kulturindeks 2016, basert på data fra 2015. 

I denne rangeres kommuner, fylker og regioner ut fra 10 kategorier for kultur. Disse er kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kultur for barn og unge (kulturskole og Den kulturelle skolesekken), sentrale tildelinger og frivillighet. Alle kategoriene er vektet likt. Kulturnivået beregnes som tall per innbygger, f eks kunstnere per innbygger eller publikum per innbygger. Totalt er beregningen av kulturnivået basert på 37 ulike indikatorer.

Topp 3 omfatter Røros på førsteplass, for 5. år på rad, deretter følger Trondheim på 2.-plass, opp fra 9.-plass i fjor, og Ål på 3.-plass. Tromsø tar 8.-plass. Beste Nordlandskommune er Vågan på 15.-plass. Bodø inntar plass nr. 22. Av 428 kommuner ligger 20 av Nordlandskommunene over midten, mens 24 ligger under. Aller nederst ligger Værøy.

Hvilke kriterier skårer Bodø best på? Best er byen på sentrale tildelinger, en 29.-plass. Så følger bibliotek. Der er Bodø på en 37.-plass. Deretter følger konserter med en 43.-plass. Til tross for Stormen konserthus og bibliotek, som har gitt en enorm økning i brukere, aktiviteter og konserter, slår vi ikke ”røkla”. Tynset er landets beste på bibliotek, mens Træna (!) er best på konserter.

Bodø skårer dårligst på disse tre kriteriene: Frivillighet (196), Den kulturelle skolesekken (265) og kulturskole (343). Her er det kanskje grunn til å gjennomføre en evaluering. Hva er forklaringen på at byen ligger så lavt plassert på disse kriteriene av alle landets kommuner?

Hva skaper variasjoner på kulturindeksen? Her peker rapporten på seks forhold:

Kommunens utgifter til kultur fører til mer kultur, men ikke til flere kunstnere eller mer frivillighet. Utdanningsnivået i kommunen betyr mye for plasseringen på kulturindeksen. Kommuner med høgskoler har mer kultur, men mindre kultur for barn. Kommuner med kulturhus har en blandet profil. Besøks-/turistkommuner har stort sett mer kultur, men mindre scenekunst og sentrale tildelinger. Byer har flere besøkende i kino og bibliotek, men mindre av annen kultur (per innbygger).

Kulturindeksen sier hvor mye kultur det faktisk finnes i en kommune, målt per innbygger. Ut fra modellen kan en også beregne forventet verdi på indikatorene og få en ny rangering på forventet verdi. Noen kommuner skårer dårligere enn sin forventninger, mens andre skårer bedre. Avviket kalles kulturattraktivitet. Bodø har en relativ høy forventet plassering (70) i forhold til den faktiske (22), noe som medfører at kommunen havner omtrent midt på lista over kulturattraktivitet (208). Verdal har en svært lav forventet plassering (319), men gjør det mye bedre enn forventet (24), og havner da øverst på lista for kulturattraktivitet.

Tar vi for oss plasseringen innenfor de enkelte kategoriene finner vi følgende topp 20-plasseringer:Vågan ligger på 5.-plass i kategorien kunstnere. Hamarøy er på 19.-plass for kategorien kulturarbeidere, men kommer opp på 3.-plass i kategorien museum, tett fulgt av Moskenes på 4.-plass og Vega på 7.-plass. I kategorien konserter ligger Træna på topp, med Røst på 4.-plass og Sortland på 11.-plass. I kategorien kino har vi ingen Nordlandskommuner blant topp 20, men i kategorien bibliotek finner vi Dønna på 19.-plass. Rana ligger som nr. 2 i kategorien scenekunst. Kategori 8 omhandler kultur for barn og unge. Steigen skårer bra på delkategorien kulturskole med en delt 12.-plass, mens i delkategorien Den kulturelle skolesekken ligger Bindal på en 13.-plass og Hamarøy på en 17.-plass. Ingen Nordlandskommuner er med på topp 20-listen over sentrale tildelinger, mens to kommuner er med blant de 20 beste på frivillighet: Meløy på 8.-plass og Steigen på 12.-plass.

På fylkesrangeringen finner vi Sør-Trøndelag, Hordaland og Troms på de tre øverste plassene. Nordland ligger som nr. 10, slått av Finnmark som nr. 8.

Kulturtilbudet benyttes over kommunegrenser. Det er derfor laget en rangering for 83 regioner. Her kommer Salten på 16.-plass, rett bak Lofoten på en delt 14.-plass. Tromsøregionen ligger som nr. 4.

Etter min mening mangler indeksen en kategori for visuell kunst. Det er kanskje bra for Bodø og Nordland, som til nu ikke har satset noe på etablering av et anstendig visningssted for visuell kunst i offentlig regi i fylkeshovedstaden. Uten tilstedeværelse av et visningssted for visuell kunst, vil søknaden om å bli europeisk kulturhovedstad bli lagt nederst i bunken. Vi får avvente innholdet i den kommende strategiske planen for visuell kunst og den politiske behandlingen av denne. Her bør det sies noe om visningssted, f eks nye lokaler i sentrum, eventuelt i kombinasjon med Bodøgaard kunst og kultur.